Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Ilmastopaneeli ehdottaa Suomeen kansallista tieliikenteen päästökauppaa – nostaisi polttoaineen hintaa, mutta saisi varmasti päästöt kuriin

Suomessa voitaisiin ottaa vuonna 2026 käyttöön kansallinen tieliikenteen päästökauppa, ehdottaa Suomen ilmastopaneeli.

Paneelin mukaan kansallinen tieliikenteen päästökauppa olisi varma ja kustannustehokas keino Suomen päästöjen vähentämiseksi. Päästökauppa voitaisiin paneelin mukaan ottaa käyttöön, jos muut keinot eivät vähennä Suomen hiilidioksidipäästöjä tarpeeksi.

Ilmastopaneelin uudessa raportissa on mallinnettu erilaisia tapoja ottaa kansallinen tieliikenteen päästökauppa käyttöön joko mahdollisen EU:n tieliikenteen päästökaupan lisänä tai ilman sitä.

Käytännössä päästökaupassa luotaisiin vuosittain tiukkeneva katto liikennepolttonesteiden päästöille. Polttoaineen jakelijoiden olisi hankittava oikeuksia korvaamaan jaetuista polttoaineista vapautuvia hiilidioksidipäästöjä. Oikeudet jaettaisiin vuotuisena huutokauppana, ja jakelijat saisivat käydä niillä kauppaa keskenään.

Päästökaupan tavoitteena on se, että jaettavan fossiilisen polttoaineen osuus pienenee ajan myötä ja päästöttömien polttoaineiden määrä kasvaa. Lyhyellä aikavälillä kuluttajat ja yritykset ajaisivat tarkemmin ja pidemmällä aikavälillä muuttaisivat liikennevalintojaan ja autokantaansa.

Ilmastopaneelin tutkimusten perusteella noin 80 prosenttia päästöoikeuden hinnasta siirtyisi polttoaineen pumppuhintaan. Paneelin arvion mukaan kansallinen päästökauppa aiheuttaisi polttoaineeseen noin 34 sentin hinnannousun litraa kohden. Enimmillään nousu voisi olla laskelmien mukaan 88 senttiä litralta. Pelkällä EU:n päästökaupalla nousu olisi pienempi, noin kahdeksan senttiä litralta.

Ilmastopaneeli huomauttaa tiedotteessaan, että polttoaineiden hinnannousu vaikuttaa kuluttajiin eri tavoin. Päästöoikeuksien myynnistä kertyvillä tuloilla voitaisiin paneelin mukaan tasata kaupan vaikutuksia esimerkiksi väliaikaisten tulonsiirtojen avulla, etenkin silloin, jos vaihtoehtoisia tapoja liikkua olisi huonosti tarjolla.

Polttoaineeseen kohdistuvaa hintapainetta voi paneelin mukaan vähentää myös tukemalla ajotarpeen vähenemistä ja vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymistä.

Halvin tapa

Päästökaupalla tarkoitetaan järjestelmää, jossa hiilidioksidipäästöjen tuottamiseen täytyy ostaa oikeuksia. Tavoitteena on, että toimijat siirtyvät vähäpäästöisempiin tuotantotapoihin, koska suurempipäästöisistä joutuu maksamaan enemmän. Päästökaupasta saadut tulot voidaan jakaa uudelleen, EU:ssa jäsenmaille ja Suomessa esimerkiksi yrityksille tai tulonsiirtoina kansalaisille.

Ilmastopaneelin raportissa on mallinnettu viittä erilaista tapaa ottaa tieliikenteen päästökauppa käyttöön. Nopeimmassa mallissa kansallinen päästökauppa otettaisiin käyttöön jo vuonna 2023, muissa malleissa vuonna 2026.

EU-komissio on esittänyt tieliikenteen päästökaupan käyttöönottoa vuonna 2026. Ilmastopaneeli arvioi raportissa, että pelkkä EU:n päästökauppa ei riitä Suomen päästötavoitteiden täyttämiseen. Jos käytössä olisi EU:n päästökauppa, mutta ei kansallista, päästövähennys olisi ilmastopaneelin arvion mukaan vain noin 0,15 miljoonaa tonnia. Ilmastopaneeli on laskenut mallinsa niin, että Suomen päästövähennys olisi kansallisen päästökaupan kanssa 0,6 miljoonaa tonnia. Paneelin mukaan tämä päästövähennys tarvittaisiin nyt käytössä olevien toimenpiteiden lisäksi.

Arviot yhden päästöoikeuden hinnasta vaihtelevat malleissa kymmenistä satoihin euroihin hiilidioksiditonnia kohden. Hinta riippuu esimerkiksi siitä, olisiko Suomessa käytössä kansallinen päästökauppa, EU:n päästökauppa vai molemmat. Hintaa on myös tarkoitus kasvattaa tasaisesti.

Ilmastopaneelin mukaan päästökaupalla on kaksi suurta etua: päästövähennysten toteutuminen on varmaa, ja päästökauppa kohdistuu suoraan kasvihuonekaasupäästöihin eikä siis ole vero. Päästökauppa on myös edullinen tapa vähentää päästöjä.

– Se tuo pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla tarvittavan päästövähennyksen, sanoi paneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen paneelin infotilaisuudessa.

Maankäytöstä tulikin päästöjen lähde

Tällä hetkellä EU:ssa on käytössä energia- ja teollisuusalan päästökauppa, joka näyttäisi vähentäneen alojen hiilidioksidipäästöjä. Päästökaupan ulkopuolisia aloja, kuten liikennettä, lämmitystä, rakentamista ja maataloutta, kutsutaan taakanjakosektoriksi.

Lisäksi on vielä metsä- ja maankäyttöala, josta ei saisi EU:n tavoitteiden mukaan tulla ollenkaan päästöjä. Tilastokeskuksen keväällä julkaistujen ennakkotietojen mukaan maankäyttösektori tuotti Suomessa kuitenkin viime vuonna enemmän päästöjä kuin varastoi niitä. Päästöjen kasvaminen yhdessä paikassa tarkoittaa vähennyksiä muualla. Hiilinielun korvaamiseksi Suomi voisi myös mahdollisesti ostaa niin sanottuja nieluoikeuksia EU:sta.

– EU-politiikka antaa Suomelle kaksi ohjetta: tulee joko hankkia nieluoikeuksia tai vähentää (päästöjä) omalla taakanjakosektorilla. Tätä kautta taakanjakosektorin paineet kasvavat ja liikenteen päästöjen vähentäminen nousee aiempaa suurempaan rooliin, Ollikainen sanoo.

Ollikainen huomauttaa, että mikäli taakanjakosektorin päästöjä ei vähennetä, tulee lasku nieluoikeuksien ostosta joka tapauksessa lopulta veronmaksajille.

Ilmastopaneeli perustelee raportissaan päästökaupan käyttöönottoa sillä, että Suomi ei muuten todennäköisesti täytä EU:n sille asettamia päästövähennysvelvoitteita.

Suomen hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta eli 12,5 miljoonasta tonnista 6,25 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä.

– Siitä ollaan vielä kaukana, ja ilmastopaneelin laskelmissa meidän pitäisi itse asiassa vähentää päästöjä alle viiden miljoonan tonnin, jotta taakanjakosektorin päästötavoitteet saavutettaisiin varmasti, Ollikainen sanoo.

Ilmastopaneeli on riippumaton, valtioneuvoston asettama tieteellinen toimielin, joka tukee ilmastopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Paneelissa on mukana 15 ilmastoalan tutkijaa.