Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kannattavat huumeiden käyttöhuoneiden perustamista – kokoomus ja SDP varovaisen avoimia ajatukselle

Huumeiden käyttöhuoneiden perustaminen jakaa eduskuntapuolueet. Valvottujen käyttöhuoneiden perustamisen kannalla ovat hallituspuolueet vasemmistoliitto, vihreät ja RKP. Oppositiopuolue kokoomus ja pääministeripuolue SDP suhtautuvat niihin varovaisen avoimesti. Asia selviää STT:n sähköpostitse lähettämästä kyselystä puolueiden eduskuntaryhmille.

Vasemmistoliitto katsoo, että käyttöhuoneiden mahdollistamiseksi pitää säätää erillislaki ja huoneita perustaa pääkaupunkiseudun lisäksi muualle.

– Käyttöhuoneet lisäävät sekä käyttäjien että muiden ihmisten turvallisuutta. Käyttöhuoneilla voidaan lisätä käyttäjien tietoa palveluista ja vähentää yliannostuksia, huumemyrkytyskuolemia sekä huumeiden käyttöä kaduilla, puolueen vastauksessa sanotaan.

Vihreät nojaa kannassaan muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL).

– Hyvä päihdepolitiikka on humaania, vaikuttavaa ja haittoja hillitsevää. Näyttö käyttöhuoneiden puolesta on kattavaa, ja esimerkiksi THL on liputtanut käyttöhuoneiden puolesta.

RKP haluaa, että valvotut käyttöhuoneet otetaan käyttöön kansallisen työryhmän selvityksen ja kokeilun pohjalta.

Keskusta ei perustellut kielteistä kantaansa

SDP:n mielestä valvottujen käyttöhuoneiden kokeilua tulisi ainakin selvittää.

– Olisi tärkeää saada tarkempaa tietopohjaa siitä, miten valvotut käyttöhuoneet toimisivat ja minkälaisia vaikutuksia niillä olisi juuri Suomessa, puolueen vastauksessa sanotaan.

Kokoomus ei suoraan kannata eikä vastusta käyttöhuoneita.

– Kokoomuksen puoluehallitus on katsonut, että huumeiden käyttöhuoneiden vaikutuksia voisi olla järkevää arvioida olemassa olevan kansainvälisen empiirisen tiedon pohjalta.

Kokoomus katsoo, että mahdollinen käyttöhuoneiden kokeilu tulisi valmistella laajassa yhteistyössä sijoituskaupunkien ja viranomaistahojen kanssa siten, että käyttöhuoneiden vaikutukset eri asioihin tulevat arvioiduksi.

Käyttöhuoneita vastustavat puolueet perustelevat kantaansa pääsääntöisesti sillä, että niiden ei uskota olevan tehokas keino puuttua huumeiden aiheuttamiin ongelmiin. Kristillisdemokraatit (KD) pelkää huumeiden käytön muuttuvan niiden myötä hyväksyttävämmäksi. Perussuomalaisissa niiden ajatellaan kärjistävän huumeongelmaa. Liike Nytin mielestä varat olisi järkevää ohjata ennemmin ennaltaehkäisyyn.

Keskusta ei perustellut kielteistä kantaansa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyydestä hiljattain eronnut Wille Rydman ei vastannut kyselyyn, ja Valta kuuluu kansalle -ryhmän vastaus ei liittynyt kysyttyyn asiaan.

THL ehdottanut käyttöhuoneiden kokeilua Suomeen

Käyttöhuoneita on kahdeksassa Euroopan maassa, yhteensä noin 90 kappaletta. Ne sijaitsevat muun muassa Hollannissa, Espanjassa, Tanskassa, Ranskassa, Norjassa ja Sveitsissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suosittanut valvottujen käyttöhuoneiden kokeilua yhtenä keinona ehkäistä huumekuolemia Suomessa. THL:n mukaan käyttöhuoneilla tavoitettaisiin marginalisoituneimpia ryhmiä ja vähennettäisiin yliannostuksia. Käyttöhuoneiden olemassaolo ei tutkimusten mukaan lisää huumeiden pistämistä, huumekauppaa tai rikollisuutta niiden lähialueilla, sanotaan THL:n vuonna 2020 julkaistussa selvitysraportissa.

Monet päihdealan asiantuntijat kannattavat käyttöhuoneita. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön asiantuntijat totesivat vuonna 2020 julkaistussa kirjoituksessaan, että vaikka käyttöhuoneet eivät ratkaise kaikkia huumeiden pistämiseen liittyviä ongelmia, niiden perustamista voidaan silti puolustaa eettisestä näkökulmasta.

– Jos tutkimusten ja kokemuksien perusteella ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia, miksi emme ottaisi käyttöhuoneita yhdeksi menetelmäksi auttaa ja tukea heikoimmassa asemassa olevia huumeidenkäyttäjiä?

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen otti tällä viikolla blogissaan kantaa käyttöhuoneiden puolesta.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio tviittasi aiemmin tässä kuussa, että käyttöhuoneet tarvitaan ja ne tulevat Suomeenkin ennen pitkään.

– Lainmuutos olisi hyvä, mutta tässä voi aivan hyvin ajatella myös kansalaistottelemattomuutta. Tämä on vähän kuin paperittomien auttaminen. Ei voi jäädä odottamaan loputtomasti.

Käyttöhuonekokeilun sallivan lakimuutoksen tekemiseksi on vireillä kansalaisaloite. Se oli torstaiaamupäivään mennessä kerännyt noin 28 000 allekirjoitusta. Eduskunnan käsittelyyn vaadittavan 50 000 allekirjoituksen kerääminen päättyy 8. elokuuta.

Käytön dekriminalisoinnille lämpenevät vain vihreät ja vasemmistoliitto

Puolueiden kannat huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumiseen ovat kriittisempiä kuin käyttöhuoneiden kohdalla. Dekriminalisoinnille lämpenevät ainoastaan vasemmistoliitto ja vihreät.

– Nämäkin linjaukset perustuvat kansainvälisiin näyttöihin ja asiantuntijoiden kuuntelemiseen. Rangaistusten poistoon on laajaa tukea sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden parissa, vihreät toteaa.

Vasemmistoliitto katsoo, että päätökset asiassa tulisi nojata tutkittuun tietoon ja päihteidenkäyttäjille olisi järkevää tarjota palveluita rangaistusten sijaan.

– Meidän tulisi pitää kaikki mukana yhteiskunnassa ja pyrkiä parantamaan ihmisten elämänlaatua, ei aktiivisesti syrjäyttää ihmisiä. Rangaistukset on suunnattava todelliseen huumerikollisuuteen ja luovuttava käyttäjien rankaisusta.

SDP:n vastauksessa ei oteta suoraan kantaa kysymykseen. Puolue kuitenkin toteaa, että riski rangaistuksesta ei saa olla este hoitoon hakeutumiselle.

– Huumeiden käytön rangaistavuutta ja palveluita tulee tarkastella kokonaisuutena ja löytää ratkaisu, jossa voidaan parhaiten yhdistää nämä kaksi tavoitetta – vähentää huumeiden käyttöä ja huumehaittoja sekä mahdollistaa hoito ja tuki.

Esimerkiksi Liike Nyt, keskusta ja KD ovat huolissaan siitä, että käytön rangaistavuudesta luopuminen antaisi yhteiskunnalle väärän viestin. Kokoomuksen mukaan tälläkään hetkellä käytöstä kiinnijääminen ei välttämättä tarkoita rikostuomiota.

– Lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt rankaisematta jättämisen käyttörikoksesta. Käytäntö on, että nuoren jäädessä kiinni ensimmäistä kertaa nuori puhutellaan poliisin toimesta ja toisella kerralla syyttäjän toimesta.

Eduskunta hylkäsi toukokuussa kansalaisaloitteen kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta.

Miten puolueet parantaisivat hoitoon pääsyä?

STT kysyi puolueilta myös, millä muilla keinoin ne puuttuisivat huumeisiin liittyviin ja esimerkiksi hoitoon pääsyn ongelmiin. Kokoomus, keskusta, vihreät ja Liike Nyt korostavat, että päihdesairaiden hoitoon pääsyä pitää nopeuttaa.

– Ensimmäiseksi toteuttaisimme terapiatakuun ja varmistaisimme osana hoitotakuuta myös sujuvan päihdepalveluihin pääsyn. Erityisesti suurissa asutuskeskuksissa on tarve ympärivuorokauden auki oleville päivystysyksiköille, jotka tavoittavat paremmin myös syrjäytyneet huumeidenkäyttäjät, kokoomus sanoo vastauksessaan.

Liike Nyt toteaa, että jos päihderiippuvuudesta kärsivä ihminen osoittaa pienintäkään motivaatiota hoitoon hakeutumisesta, hänen pitäisi päästä hoidon piiriin mieluiten jo saman tapaamisen aikana. Samoilla linjoilla on keskusta.

– Päihteiden käytöstä eroon haluavalla ja hoitoa tarvitsevalla ihmisellä pitää olla mahdollisuus päästä vieroitushoitoon heti kun hän kokee tarvitsevansa apua, sanotaan keskustan vastauksessa.

Vihreät parantaisi mielenterveyspalveluiden saatavuutta. SDP ja RKP katsovat, että päihde- ja mielenterveyspalvelut pitäisi kytkeä vahvemmin toisiinsa.

– Päihteiden ongelmakäytön ei tulisi poissulkea avun saamista mielenterveysongelmiin, vaan apua ja tukea tulisi olla tarjolla samanaikaisesti ja rinnakkain, RKP sanoo.

Vasemmistoliitto panostaisi riskiryhmien tunnistamiseen ja siihen, että heille kohdennetaan palveluita.

– Peräänkuulutamme muun muassa etsivään huumetyöhön, erilaisiin tuki- ja hoitopalveluihin, korvaushoidon saatavuuteen ja hoidon laatuun panostamista, puolueen vastauksessa sanotaan.

Perussuomalaiset ja KD panostaisivat nuorille suunnattuun huumevalistukseen. Puolueiden vastauksissa mainittiin myös kolmannen sektorin tukeminen, poliisin riittävät resurssit, tuki päihdeongelmaisten läheisille sekä riittävät palvelut alaikäisille ja raskaana oleville päihteidenkäyttäjille.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 11.54: Aiemmassa uutisessa sanottiin 28 000 allekirjoituksen jo ylittyneen. Aamupäivällä luku oli kuitenkin noin 28 000.