Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Suomi antoi selvityksensä kidutuksen vastaiselle komitealle – komitea moitti niin poliisin säilytystilojen oloja kuin vessattomia yhteissellejä

Tarkastuksen kohteena oli muun muassa poliisin säilytystiloja, vankiloita, ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö, psykiatrinen sairaala ja kaksi koulukotia. -Koivisto Antti Aimo-Koivisto / LEHTIKUVA

Sanna Raita-aho / STT

Suomen hallitus on tänään vastannut eurooppalaiselle kidutuksen vastaisen komitealle (CPT). Vastauksessa selvitetään, mihin toimenpiteisiin viranomaiset ovat ryhtyneet komitean viime vuoden syksyn tarkastuskäynnin johdosta.

Tarkastuksen kohteena oli muun muassa poliisin säilytystiloja, vankiloita, ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö, psykiatrinen sairaala ja kaksi koulukotia.

CPT:n raportissa painottui vapautensa menettäneiden kohtelu erityisesti poliisin säilytystiloissa. CPT:n ja muiden valvontaelinten mukaan niin säilytystilojen valvonnassa kuin turvallisuudessa on ollut puutteita . Muun muassa putkakuolemien ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa. Lisäksi tutkintavastuun ja säilytysvastuun erillään pitämisessä on ollut puutteita.

Vastauksessaan CPT:lle Suomi sanoo, että komitean suositukset otetaan huomioon valmisteilla olevassa lakiuudistuksessa, joka koskee poliisin säilyttämien ihmisten kohtelua. Laki tunnetaan niin sanottuna "putkalakina".

Tarkoituksena, että putkaan sijoitettaisiin vähemmän päihtyneitä

Yksi lakiuudistuksen tavoitteista on, että poliisin säilytystiloihin sijoitettaisiin nykyistä vähemmän ihmisiä, jotka eivät päihtymyksen vuoksi kykene huolehtimaan itsestään. Tarkoituksena on, että selviämishoidosta vastaisivat tulevaisuudessa nykyistä useammin sote-uudistuksen uudet hyvinvointialueet.

Sisäministeriön mukaan tällä hetkellä monissa osissa Suomea ei ole tarjolla päihtyneiden selviämishoitoa, jolloin asiakkaat joudutaan sijoittamaan poliisin säilytystilaan.

Myös eduskunnan oikeusasiamies on putkakuolemia koskevassa ratkaisussaan todennut puutteet selviämishoidon järjestämisessä ja palvelun järjestämisvastuuta koskevassa sääntelyssä ja katsonut, että asia olisi syytä korjata sote-uudistuksen yhteydessä.

"Lähes kaikista poliisin säilytystiloista puuttuu riittävä terveydenhuolto"

CPT nosti esille myös muun muassa Pasilan poliisin säilytystilat. Komitean mukaan lähes kaikista poliisin säilytystiloista puuttuu riittävä terveydenhuolto ja erityisesti järjestelmällinen ja rutiininomainen terveystarkastus poliisin säilytystiloihin saavuttaessa. CPT kehotti Suomen viranomaisia ryhtymään toimiin, joilla parannetaan lääkäriin pääsyä ja tarjotaan ympärivuorokautiset sairaanhoitajapalvelut Pasilan poliisissa.

Suomi kertoo vastauksessaan Poliisihallituksen selvittävän, miten vapautensa menettäneen terveydenhuolto voidaan toteuttaa valtakunnallisesti mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla. Selvityksen on määrä valmistua viimeistään ensi vuoden alkupuolella.

Lisäksi kidutuksen vastainen komitea suositteli, että Suomen viranomaiset ryhtyvät toimenpiteisiin korjatakseen ongelmat, jotka liittyvät siihen, että monissa poliisin säilytystiloissa luonnonvaloon pääsy oli puutteellista, sellit olivat huonokuntoisia ja että edelleen oli kahden hengen sellejä, joissa ei ollut WC:tä.

Suomen vastauksen mukaan asiaa ollaan edistämässä muun muassa uudessa poliisitalokonseptissa, jonka tarkoitus on yhtenäistää poliisitalojen suunnittelua.

– Muutosten toteuttaminen vanhoissa kiinteistöissä tulee viemään aikaa, mutta tavoitteena on saada ne tehtyä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Poliisihallitus ohjeistaa myöhemmin tarkemmin niistä edellytyksistä, miten vielä käytössä olevia ikkunattomia ja ilman WC:tä olevia sellejä voidaan käyttää.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka