Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Elinkeinoelämä ja kuluttajat kritisoivat lääkelakiin esitettyjä muutoksia – "Oikeansuuntaisia, mutta täysin riittämättömiä"

Hallituksen esitysluonnos lääkelain muuttamisesta saa roimasti kritiikkiä osakseen elinkeinoelämän järjestöiltä, kaupan alan yhtiöiltä, Kuluttajaliitolta sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastolta. Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman lakiluonnoksen lausuntokierros päättyi perjantaina.

Hallituksen esitys toisi pieniä helpotuksia apteekkilupien myöntämiseen, kun lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean mahdollisuuksia uusien apteekkien perustamiseen laajennettaisiin. Keskus voisi päättää esimerkiksi apteekkien perustamisesta sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteyteen.

Lisäksi esitys tekisi mahdolliseksi hintakilpailun itsehoitolääkkeiden myynnissä.

Useat kommentoijat pitivät muutoksia oikeansuuntaisina, mutta täysin riittämättöminä.

Päivittäistavarakauppa ry. muistutti lausunnossaan, että lääkejakelua on merkittävästi uudistettu muissa Pohjoismaissa 2000-luvulla, mikä on johtanut apteekkien katteiden pienenemiseen. Suomessa tilanne on toinen ja katteet korkeita.

– Lääkkeiden ylihinnan maksaa lääkkeiden käyttäjä ja yhteiskunta. Nykyjärjestelmän hyötyjänä ovat vain apteekkarit. Apteekkitalous ei toimi kuluttajan tai yhteiskunnan kannalta järkevästi, Päivittäistavarakauppa kirjoittaa lausunnossaan.

Kaupan Liiton mukaan Suomen lääkitysturvallisuutta koskeva lainsäädäntö on pysynyt pääosin muuttumattomana jo 30 vuoden ajan. Tiukasti säännelty apteekkijärjestelmä tarvitsee liiton mukaan kokonaisuudistusta, joka parantaisi lääkkeiden saatavuutta sekä vähentäisi kuluttajien ja yhteiskunnan lääkekustannuksia.

– Vallitseva koronatilanne lisää tarvetta rakenteellisille uudistuksille ja uudistuksien tuomille kustannussäästöille. Kansantaloudellista näkökulmaa ei lääkejakelun osalta ole vallitsevassa tilanteessa enää mahdollista sivuuttaa, liitto kirjoittaa.

"Hyvä alku hintasääntelyn vapauttamiselle"

Myös Kuluttajaliitto katsoo, että apteekkijärjestelmä olisi pitänyt uudistaa täysin jo vuosia sitten.

– Lääkkeen käyttäjä joutuu tänä päivänä tinkimään jopa ruokaostoksistaan, jotta saa elintärkeät, mutta kohtuuttoman kalliit lääkkeet maksettua. Yhteiskunnan tulisi turvata jokaisen ihmisen edellytykset hyvään terveydentilaan, ja siinä kohtuuhintaiset lääkkeet ovat keskeisessä roolissa, liitto kirjoittaa.

Kuluttajaliiton mielestä apteekkitoiminnan lupajärjestelmä pitäisi purkaa. Apteekkilupa pitäisi myöntää kaikille edellytykset täyttäville, eikä apteekkien määrää tai sijaintia tule rajoittaa.

– Verkkoapteekkitoimintaa tulee myös vapauttaa niin, että verkkomyynti ei edellytä kivijalka-apteekkiin sidottua apteekkilupaa.

Kuluttajaliiton mielestä itsehoitolääkkeiden hintasääntelyn vapauttaminen on hyvä alku lääkkeiden hintasääntelyn vapauttamiselle.

Sääntelyä tarvitaan jatkossakin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä esitysluonnoksen muutosesitykset ovat aidon kilpailun edistämisen näkökulmasta pieniä askeleita eikä niiden pohjalta voida odottaa kovin suurta markkinamuutosta.

Myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä apteekkilupien tarveharkinnasta pitäisi luopua ja sallia vapaa alalle tulo.

Kaikkea sääntelyä virasto ei kuitenkaan olisi purkamassa, vaan sitä pitäisi edelleen jatkaa muun muassa lääketurvallisuuden, hinnan, lääkkeiden valikoiman, lääkeneuvonnan ja henkilökunnan vaatimusten osalta.

– Lääketurvallisuuden turvaamiseksi ei ole kuitenkaan tarpeen säännellä apteekin omistajan koulutustaustaa tai apteekin yritysmuotoa, vaan lääkkeiden toimittamiseen liittyvät vastuukysymykset ja lääkeneuvonnan korkea taso voidaan turvata muilla sääntelykeinoilla, virasto kirjoittaa lausunnossaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi aiemmin tässä kuussa selvityksen, jossa se ehdotti apteekkialan sääntelyn purkamista lääkkeiden hinnan laskemiseksi.

"Apteekkipalveluiden saatavuus ei parane"

SOK:n mielestä lakiesitys ei paranna merkittävästi apteekkipalveluiden saatavuutta kuluttajan näkökulmasta.

– Ongelmien taustalla on proviisoriomistajuuteen perustuva järjestelmä, jota nämä esitykset eivät korjaa, SOK kirjoittaa lausunnossaan.

Monen muun lausunnonantajan tavoin Kesko muistuttaa, että lääkehuollon kustannukset ovat Suomessa kestämättömällä tasolla.

– Lääkehuollossa tulisi siirtyä muun terveydenhuollon kanssa yhtenevään sääntelyyn, jossa kaikilla laatu-, turvallisuus- ja ammattitaitovaatimukset täyttävillä toimijoilla on mahdollisuus toimia palveluntarjoajina, Kesko kirjoittaa lausunnossaan.