Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Virkamiesten sääntöviidakkoa rukataan yksinkertaisempaan muotoon

Valtion virkamieheltä on saattanut mennä ajoittain sormi suuhun, koska työntekijöiden eettisiä arvoja ja toimintaperiaatteita koskevat säännöt ja normit ovat olleet hajallaan useissa eri paikoissa. Nyt asiaan on tulossa muutos, kun lainsäädännöstä tulevat velvoitteet ja erilliset ohjeet kootaan yhteen pakettiin.

– Tarkoitus on, että eri osa-alueita koskeva ohjeistus saataisiin valmiiksi tämän vuoden puolella, sanoo hallitussihteeri Anna Gau valtiovarainministeriöstä.

Yhden yksittäisen ohjekokonaisuuden laatiminen perustuu Euroopan neuvoston korruption vastaisen elimen (Greco) muutaman vuoden takaiseen suositukseen. Tuolloin Greco kehotti Suomea vahvistamaan kykyään ehkäistä ja puuttua korruptioon keskushallinnossa ja viranomaistoiminnassa.

Greco neuvoi Suomea muun muassa julkaisemaan ministereille ja muille keskushallinnon johtaville virkamiehille tarkoitetut eettisiä kysymyksiä koskevat menettelysäännöt, jotka voidaan laatia yhdistelemällä ja mukauttamalla nykyisiä normeja ja tekemällä joitakin aiheeseen liittyviä täydennyksiä.

Nyt valtiovarainministeriössä on ryhdytty tuumasta toimeen. Toisin kuin Greco suositteli, tekeillä oleva ohjeistus ei koske virkamiesten osalta pelkästään ylimpien tehtävien haltijoita, kuten ministeriöiden kansliapäälliköitä tai ministeriöiden alaisten virastojen korkeinta johtoa, vaan laajemmin koko virkamieskuntaa sekä tietyiltä osin myös työsuhteessa olevaa henkilöstöä. Käytännössä uusi ohjeistus koskettaa siis hyvin suurta virkamiesjoukkoa. Ministereiden osalta eettiset kysymykset ovat valtioneuvoston kanslian vastuulla.

– Valtiovarainministeriön alla tämä uudistus koskee vaikkapa Tullia ja Verohallintoa, sisäministeriön puolella muun muassa poliisia ja oikeusministeriön osalta Rikosseuraamuslaitosta. Valtionyhtiöt tai valtion liikelaitokset eivät kuulu ohjeistuksen piiriin, Gau sanoo.

Valmisteilla olevaan ohjeistukseen viitattiin myös Euroopan komission ensimmäisessä EU:n laajuisessa oikeusvaltiokertomuksessa, joka julkaistiin keskiviikkona.

Kysely avasi virkamiesten mietteitä

Uudessa ohjeistuksessa käsitellään muun muassa virkamieseettisiä arvoja ja virkamiesten yleisiä velvollisuuksia, sivutoimikysymyksiä, lahjojen ja etuuksien vastaanottamista, esteellisyysasioita sekä karenssisopimuksia eli asioita, jotka liittyvät virkamiesten siirtymiseen vaikkapa yksityisen sektorin tehtäviin.

Kaikille yhteisten ohjeiden lisäksi ylimmille virkamiehille on tulossa vielä oma osionsa, koska jotkin vaatimukset koskevat vain heitä. Tähän osioon liittyy esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan.

– Itse virkamiesten velvollisuuksiin ei sinänsä tule uutta. Monet seikat, kuten esteellisyysasiat tai sivutoimiin liittyvät velvollisuudet, perustuvat lakiin. Ohjeistuksen tarkoituksena on paitsi koota eri ohjeita tiiviisti yhteen myös nostaa virkamiesten tietoisuutta eettisistä kysymyksistä ja herättää keskustelua virkamiesetiikasta – esimerkiksi siitä, mitä virkamiehiltä kulloinkin odotetaan, Gau kertoo.

Yhden koostetun ohjeistuksen tarpeesta kertoo valtiovarainministeriön vuonna 2015 tekemä kysely. Tutkimuksesta kävi ilmi, että virkamiehillä oli huomautettavaa esimerkiksi etiikkaa käsittelevien materiaalien saatavuudesta, joidenkin sääntöjen selkeydestä ja sovellettavuudesta, etiikkaa koskevan vuoropuhelun mahdollisuudesta ja mahdollisuudesta saada apua. Kuten Grecokin totesi myöhemmin arvioraportissaan, "kysely osoitti, että pelkkä normikäsikirjan jakaminen työssään aloittaville virkamiehille ei riitä".

Luottamustoimista ilmoittaminen lakiin

Valtiovarainministeriössä on valmisteilla myös Grecon suositukseen pohjaava lakimuutos, joka koskee sidonnaisuusilmoituksia. Valtion virkamieslain mukaan valtionhallinnon ylimmän virkamiesjohdon pitää antaa selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yhtiöissä, muusta varallisuudesta sekä mahdollisesta sivutoimesta ennen nimitystä. Nykyisessä laissa on jätetty virkamiehelle itselleen jonkin verran harkintavaltaa sen osalta, mitkä muut viranhoitoon mahdollisesti vaikuttavat sidonnaisuudet hänen pitää ilmoittaa. Nyt tätä harkintavaltaa ollaan kaventamassa.

– Uudessa pykälässä lueteltaisiin täsmällisesti kaikki ne tiedot, jotka virkamiehen tulee ilmoittaa. Lain tasolle kirjattaisiin ainakin ne seikat, joita on kysytty jo nykyisessä aika yksityiskohtaisessa lomakkeessa liittyen sidonnaisuuksien ilmoittamiseen. Esimerkiksi luottamustoimet voisivat olla sellaisia, jotka säädettäisiin ilmoitettavaksi lain tasolla, Gau sanoo.

Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella.