Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Poliisiammattikorkeakoulu sai evätä Venäjän kaksoiskansalaisen opiskelupaikan mahdollisen painostusriskin takia, päätti KHO

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen asiassa, jossa kaksoiskansalaisen opiskelemaan pääsy Poliisiammattikorkeakouluun (Polamk) evättiin vuonna 2018.

Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen oli suorittanut Polamkin valintakokeen hyväksytysti. Häneltä kuitenkin evättiin opiskeluoikeus, koska hänen ei katsottu täyttävän opiskelijalta edellytettävää luotettavuutta henkilöturvallisuusselvityksessä ilmenneiden ulkomaansidonnaisuuksien perusteella.

Tutkinnon opiskelijaksi voidaan ottaa ihminen, joka on poliisin tehtävissä edellytetyllä tavalla nuhteeton, jolla ei ole tehtävän asianmukaista tai riippumatonta hoitamista vaarantavia sidonnaisuuksia, ja joka on muutoinkin luotettava. Hakijalla ei saa olla esimerkiksi sellaisia sidonnaisuuksia, jotka altistavat hänet epäasialliselle ulkopuoliselle painostamiselle tai muulle vaikuttamiselle.

Polamk katsoi, että hakijan Venäjän kansalaisuudesta johtuvat velvollisuudet saattavat olla ristiriidassa Suomen lainsäädännön mukaan poliisimiehelle kuuluvien velvollisuuksien kanssa.

– On näyttöä siitä, että Suomen ja Venäjän kansalaista pidetään Venäjällä pelkästään Venäjän kansalaisena ja että Suomen turvallisuusviranomaisen palveluksessa olevaa kaksoiskansalaista on pyritty painostamaan, myös KHO kertoo päätöksessään.

"Mahdollista, että poliisijoukoissa palvelee myös Venäjän kaksoiskansalaisia"

Kouluun hakenut piti kaukaa haettuna, että hänen kaksoiskansalaisuuteensa liittyisi asiassa esille tuotuja riskejä. Hänen mukaansa poliisiuran kieltäminen kaksoiskansalaisilta on myös ristiriidassa sen kanssa, että Polamk on tehostanut ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden rekrytoimista ja poliisi on tiedottanut rasismin suhteen soveltamastaan nollatoleranssista.

Polamk myönsi, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden rekrytoimiseksi on käynnistetty kampanja ja Polamkin opiskelijoiden joukossa on myös sellaisia, joiden toinen äidinkieli on venäjä.

– Koska ulkomaansidonnaisuuksia ei ole ennen nyt sovellettavaa vuoden 2018 alusta voimaan tullutta lakia selvitetty, on mahdollista, että poliisijoukoissa palvelee myös Venäjän kaksoiskansalaisia, Polamk kertoi.

Kyse ei ollut hakijan nuhteettomuudesta

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että Polamkin päätös perustui suojelupoliisin tekemän turvallisuusselvityksen riskiarvioon.

– Opiskelupaikan epäämistä ei ollut perusteita pitää yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena tai syrjivänä, kun päätös ei ollut perustunut yksinomaan hakijan kaksoiskansalaisuuteen, vaan hänen olosuhteitaan koskevien tietojen perusteella tehtyyn tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan, KHO sanoo.

Asiassa painotettiinkin, ettei kyse ollut siitä, ettei hakija olisi henkilökohtaiselta taustaltaan ja ominaisuuksiltaan nuhteeton. Kyse oli sen riskin arvioinnista, että hakijaa saatettaisiin painostaa käyttämään tai paljastamaan salassa pidettäviä tietoja, joihin hänellä olisi poliisina toimiessaan virka-asemansa perusteella pääsy.

Ratkaisussa myös todetaan, ettei Venäjän kansalaisuutta yksin ole pidettävä sidonnaisuutena, joka aina ja jo sellaisenaan vaarantaisi poliisin tehtävien asianmukaisen ja riippumattoman hoitamisen.

Näin KHO kumosi hallinto-oikeuden aiemman ratkaisun, jossa katsottiin, ettei asiassa ollut ilmennyt syitä, joiden vuoksi hakijaan kohdistuva painostusriski olisi ollut jollain tavalla ilmeinen eikä tämän pääsyä Polamkiin näin ollen voitu evätä.