Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Pääkirjoitus: Budjettiesitys heikentäisi poliisin palveluja – Tehtäviä priorisoitaisiin ja kansalaisten turvallisuuden tunne heikkenisi

Jaana Rautio-Teijonmaa

Poliisin ensi vuoden budjetti on jäämässä 35–40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Asia varmistui, kun valtiovarainministeriö julkaisi viime viikolla talousarvioehdotuksensa vuodelle 2022.

Poliisille esitys ei tullut täytenä yllätyksenä, sillä määrärahojen pieneneminen oli ennustettavissa jo hallituksen viime keväänä kehysriihessään päättämistä julkisen talouden suunnitelmista.

Poliisi on reagoinut esitykseen kuitenkin voimakkaasti. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo, että budjettiesitys ei ole missään linjassa poliisiin kohdistuvien odotusten suhteen. Samaa sanovat myös poliisipiirien päälliköt.

Budjettiesitys on ristiriidassa myös valtioneuvoston toukokuussa hyväksymän sisäisen turvallisuuden selonteon kanssa, jossa on selvitetty maamme turvallisuuden tulevaisuuden tarpeita.

Selonteossa korostetaan poliisin perustehtävän muuttumista yhä vaativammaksi sekä uudistumisen ja koulutuksen mutta myös miehistön kasvavaa tarvetta.

Ensi vuodelle esitetty budjettileikkaus tarkoittaa noin 450 henkilötyövuotta. Poliisin johto on vakuuttanut, että säästöjä haetaan ensisijaisesti kaikesta muusta kuin henkilöstön vähentämisestä. Tämä tarkoittaisi muun muassa toimitilojen karsimista, keskitettyjä toimintoja ja tehtävien priorisointia. Irtisanomisilta ja lomautuksilta ei kuitenkaan vältyttäne. Tämä merkitsisi poliisin näkymistä yhä harvemmin harvaan asutuilla ja pienemmillä paikkakunnilla.

Kansalaisten turvallisuuden tunnetta ei lisää sekään, jos poliisi joutuu entistä enemmän priorisoimaan tehtäviään ja vähäisemmät rikosepäilyt jäävät kokonaan tutkimatta.

Poliisin arvion mukaan sen resurssit tulisivat riittämään vain välttämättömiin henkeen ja terveyteen liittyviin tehtäviin sekä kiireellisten uhkien torjuntaan. Ennaltaehkäisevälle työlle ja valvonnalle ei olisi enää sijaa. Hallituksen budjettiriihessä syyskuussa tehdään asiasta lopullinen päätös, sitä ennen on syytä keskustella perusteellisesti, halutaanko Suomi pitää turvallisuusselonteon mukaisesti maailman turvallisempana maana tulevaisuudessakin.

Kansalaiset odottavat sitä varmuudella.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka