Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lukijalta | Hyvinvointialueen vastaus Santtu Niemen erokorvauksesta

Aluevaltuutettu Timo Salmisaari kysyi 4.1. Etelä-Saimaan mielipidepalstalla, onko Etelä-Karjalan hyvinvointialueen Santtu Niemeä koskevassa erokorvaukseen liittyvässä päätöksenteossa toimittu asianmukaisesti ja peräänkuuluttaa avoimuutta poliittisessa päätöksenteossa, sillä keskustelua ei hänen mukaansa tulisi käydä median kautta hallituksen ja valtuuston välillä.

Päätöksentekoprosessissa hallituksen ja valtuuston roolit, vastuut ja päätöksentekovaltuudet on määritelty hallintosäännössä. Listatekstissä on kerrottu avoimesti Santtu Niemen erosopimuksen perusteet. Listatekstissä todetun mukaisesti perusteet liittyvät voimaanpanolakiin, jossa hyvinvointialueet ovat velvollisia liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti työllistämään sulautuvien organisaatioiden työntekijät ja viranhaltijat.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtoryhmän johtajavalintoja arvioidessa aluehallitus on kokouksessaan 6.9.2022 todennut, että johtamisrakenne ja -strategia toteutuu parhaiten laittamalla johtoryhmän kaikki sellaiset johtajatehtävät, jotka sijoittuvat hyvinvointialuejohtajan suoraan alaisuuteen, julkiseen hakuun.

Päätös julkisesta hausta on aluehallituksessa tehty tietoisena voimaanpanolakiin liittyvistä työnantajan velvoitteista osoittaa liikkeen luovutuksen periaatteilla hyvinvointialueelle siirtyville työntekijöille ja viranhaltijoille entisten työtehtävien kaltaisia tehtäviä entisin palvelussuhde-ehdoin. Hakumenettelyyn on ollut mahdollista osallistua myös Eksoten johtajatehtävistä.

Hallintosäännössä 30 § Aluehallituksen tehtävät ja toimivalta momentissa 3 todetaan, että aluehallitus päättää toimialuejohtajien sekä muiden hyvinvointialuejohtajan välittömässä alaisuudessa toimivien viranhaltijoiden virkanimityksistä. Aluehallituksen kokouksessa on näin ollen nimetty hallituksen puheenjohtajistosta ja hyvinvointialuejohtajasta koostuva rekrytointiryhmä, joka on tehnyt ehdotukset johtajavalinnoista laaja-alaisen rekrytointiprosessin myötä ja kyseessä olevat johtajat on valittu aluehallituksen kokouksessa 15.11.2022.

Kun aluehallituksen yksimielisellä päätöksellä on päädytty hakemaan johtajatehtäviin henkilöt avoimen haun kautta, on ollut tiedossa, että Eksoten johdon viranhaltijoiden osalta tulee mahdollisesti valintojen jälkeen keskusteltavaksi joko uudet työtehtävät työntekijän suostumuksella tai viranhaltijalle tulee osoittaa entisiä työtehtäviä ja asemaa vastaavat tehtävät. Yleisesti tämä tarkoittaa, että mikäli entisiä tehtäviä vastaavia tehtäviä tekemään on valittu joku muu ja uusista työtehtävistä ei päästä yhteisymmärrykseen, jää työnantajalla vaihtoehdoksi pyrkiä sopimaan työsuhteen päättämisestä.

Edelleen yleisellä tasolla, asian riitauttaminen johtaa pääsääntöisesti pitkäkestoisiin, huomattavasti kalliimpiin ja laajemmin sekä yksilöön että organisaatioon negatiivisesti vaikuttaviin ratkaisuihin. Voimaanpanolaki suojaa työntekijöitä organisatoristen muutosten yhteydessä ja julkisella puolella työnantajavastuut ovat merkittävät.

Santtu Niemen tapauksessa molemmat osapuolet ovat sitoutuneet olemaan kommentoimatta sopimuksen sisältöä. Hyvinvointialueen osalta mitään tarvetta salailuun ei ole. Poliittisen päätöksenteon perusteita on käyty hallituksessa läpi avoimesti hallituksen kokouksessa.

Allekirjoittaneiden hallituksen puheenjohtajien toimesta on hallitusryhmien kanssa keskustelu käyty ennen kokousta niiltä osin, kuin työoikeuteen perehtyneen juristin ja asianosaisten laatiman päättämissopimuksen sisältämien asiakohtien sisältö sen sallii.

Anneli Kiljunen, Etelä-Karjalan aluehallituksen puheenjohtaja

Helena Puolakka, hallituksen varapuheenjohtaja

Vesa Örmark, hallituksen varapuheenjohtaja

Marja Estola, hallituksen varapuheenjohtaja

Sally Leskinen, hyvinvointialueen johtaja