Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lukijalta | Vastaus Milla Vuoren mielipidekirjoitukseen

Milla Vuoren kirjoituksessa Eksoten eettisen työryhmän lakkautuksesta on valitettavasti useita virheellisyyksiä, jotka on hyvä korjata. Eksoten hallituksen päätöksellä Eksote lakkauttaa 1.6. alkaen eettisen työryhmän, joka ei ole sama asia kuin alueellinen eettinen toimikunta. Laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta (1999/488) määritellään, että ”sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta”. Lisäksi laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (984/2021) määritellään toimikunnan kokoonpanosta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS), jonka erityisvastuualueeseen Eksote kuuluu, toimii yksi monialainen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, joka antaa lausuntoja lääketieteellisten tutkimusten eettisyydestä. Eksotessa on toiminut organisaation oma eettinen työryhmä, joka muiden tutkimusten, opinnäytetöiden tai kehittämishankkeiden osalta on arvioinut asiakkaisiin/potilaisiin kohdistuvien ja/tai aiheeltaan sensitiivisten tutkimuslupahakemusten eettisyyttä. Nyt on päätetty, että 1.6.2022 jälkeen ei Eksotessa voi enää tehdä perustasolla (AMK) toteutettavia sensitiivisiä, potilastietoihin kohdistuvia opinnäytetöitä, joiden eettisyyden arviointiin Eksoten eettisen työryhmän työ on pääosin kohdistunut.

Päätös on linjassa usean sairaanhoitopiirin kanssa. Perustason opinnäytetöissä on useimmiten hyvin pienet otoskoot tai ne kohdistuvat yhteen pieneen yksikköön, mikä on haastavaa tutkimuksen eettisyyden näkökulmasta. Lisäksi samasta syystä niiden tutkimuksellinen hyöty niin organisaatiolle kuin asiakkaallekin jää vähäiseksi. Opinnäytetöiden ja muun tutkimuksen tekeminen on tärkeä osa työelämän ja palveluiden kehittämistä Eksotessa. Meillä voi edelleen tehdä asiakkaisiin ja potilaisiin sekä henkilöstöön kohdistuvia kyselytutkimuksia tai organisaation kehittämiseen liittyviä opinnäytetöitä, joissa ei käsitellä sensitiivisiä potilastietoja. Lisäksi Eksotesta voi tehdä YAMK- tai maisteritason opinnäytetöitä, joissa käsitellään potilastietoja. Näillä tutkimuksilla tulee kuitenkin olla joko HUS:n (tai muun yliopistosairaalan) tai yliopistojen eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Lisäksi tarvittaessa jo tällä hetkellä Eksotessa toimiva tutkimustoimikunta ottaa kantaa sairaanhoitopiirissa toteutettavan tutkimuksen eettisyyteen.

Vuori ottaa kirjoituksessaan esille myös eettisen keskustelun tarpeen sairaanhoitopiireissä ja viittaa terveysalan eettiseen neuvottelukuntaan, ETENEen. Tähän on tarpeen todeta, että Eksoten eettinen työryhmä ei ole kokoonpano, joka käy keskustelua hoitotyön tai terveys- ja sosiaalipalveluiden eettisyydestä tai ottaa kantaa hoidon priorisointikysymyksiin tai palveluiden kehittämiseen, vaan kuten yllä on kuvattu, se on keskittynyt tutkimuseettisiin asioihin. Päätöksellä perustason, asiakkaiden sensitiivisiin potilastietoihin kohdistuvien opinnäytetöiden tekemisen lakkauttamisesta tavoitellaan juuri Eksotessa tehtävien opinnäytetöiden eettisyyden parantumista potilaiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Vuoren mainitsemat hoitoeettiset neuvottelukunnat ovat aivan eri asia kuin tutkimuseettinen työryhmä. Eettisen työryhmän lakkautus ei siten vaikuta potilaiden saamien terveys-, kuntoutus tai sosiaalipalveluiden eettisyyteen.

Eettinen osaaminen on osa jokaisen ammattilaisen ammattitaitoa, jota tulee jatkuvasti kehittää ja varmistaa niin työelämässä kuin tutkimuksessakin.

Merja Tepponen

kehitysjohtaja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)