Lukijalta | Lapsen oikeuksien edistäminen keskiöön Etelä-Karjalassa

Uudella hyvinvointialueella päätetään useista lasten ja perheiden palveluista. Näitä ovat mm. kouluterveydenhuolto, vammaispalvelut, lastensuojelu, mielenterveyspalvelut, perhetyö sekä adoptioneuvonta.

Lastensuojelun keskusliiton (2021) teettämän kyselyn mukaan 62 prosenttia lapsista on sitä mieltä, että aikuiset tekisivät parempia päätöksiä, jos kuuntelisivat lapsia. Lasten osallisuutta voidaan parantaa mm. kuulemalla heitä palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Näin päätökset nojaavat myös tietopohjaan.

Lasten osallisuuden takaaminen on elinehto palveluiden laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä lapsen edun varmistamiseksi.

Lapsimyönteinen päätöksenteko huomioi lapset kaikessa päätöksenteossa. Lapsivaikutusten arviointi on toimintatapa, jolla voidaan varmistaa, että päätökset ja toiminta edistävät johdonmukaisesti lapsen oikeuksien toteutumista.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan eduskunta myös edellyttää lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa hyvinvointialueilla. Lapsivaikutusten arviointi kannattaa ottaa käyttöön heti, kun uuden aluevaltuuston työ alkaa.

Lapsia koskevia palvelupolkuja suunniteltaessa tulee käyttää Design For All -periaatetta niin, että lähtökohtana on lasten ja perheiden monimuotoisuus, sillä sama palvelu kaikille ei ole yhdenvertaisuutta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien lasten palveluihin. Unicefin mukaan näitä lapsia ovat mm. kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, vammaiset lapset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset sekä turvapaikanhakijalapset.

Lasten edun toteutumisesta, lapsivaikutusten arvioinnista ja lasten osallisuudesta voidaan huolehtia yhteistyössä kuntien, kolmannen sektorin sekä hyvinvointialueen kanssa. Tätä yhteistyötä peräänkuuluttaa mm. Pelastakaa Lapset ry. Lapsen oikeuksien edistäminen tulee kirjata hyvinvointialueen strategiaan.

Koska lapset todellakin ovat tärkeintä, mitä meillä on.

Christina Nenonen

aluevaaliehdokas (vihr.)

Lappeenranta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka