Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Miten turvallisuutta elämän eri vaiheissa voi parantaa?

Lapsi tarvitsee turvaa ja hoivaa ja siksi kotielämän tulee olla turvallista. Lapsen itsetunto myös kasvaa hyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Perheen vuorovaikutussuhteilla on yhteys lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen.

Miten toimitaan jos kotona ei ole turvallista, vaan siellä on esimerkiksi paljon riitoja tai lähisuhdeväkivaltaa? Jonkun on silloin toimittava näiden olosuhteiden muuttamiseksi.

Sosiaalipalveluiden kautta löytyy avuksi palveluita ja turvakotiin voi myös soittaa puhelimitse. Etelä-Saimaan jutussa Etelä-Karjalan turvakodista (28.12.2021) todettiin, että turvakodin avokriisityölle on ollut enemmän kysyntää. Aluevaaliehdokkaana ja lastensuojelun sosiaalityöntekijänä 13 vuotta olleena tulen tekemään kaikkeni, että turvakotipalveluita voidaan kehittää ja tarvittaessa lisätä tarpeen mukaan Etelä- Karjalassa. Näin turvataan lasten kehityksen mahdolliset riskitekijät ja koko perhe saa apua.

Lasten ja nuorten kiusaaminen on hyvin vaarallista. Kiusaamiseen tulee heti puuttua, sillä se voi jatkua pitkään ja muuttua fyysiseksi tai myös mitätöimiseksi. Olen nähnyt pääkaupunkiseudulla käytettyjä 24/7 työmalleja, joissa toimitaan heti ja mukaan otetaan vanhemmat, koulu ja poliisi. Etelä-Karjalaan voidaan myös ottaa käyttöön kiusaamisen lopettamiseen liittyviä uusia malleja, jotka on todettu muualla hyviksi.

Ikäihmiset ovat sanoneet, että heille on tullut turvattomuutta hädän hetkinä, koska eivät osaa käyttää tietokonetta ja älypuhelimia. Helsingissä Oodi-kirjastossa järjestetään kuntalaisten perustamia ikäihmisille tarkoitettuja kursseja, joissa opetetaan näitä taitoja. Nämä mallit voitaisiin ottaa käyttöön myös meidän hyvinvointialueellamme, sillä asukkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.

Yksin asuvilla turvattomuutta on paljon, ja näitä ongelmia olisi hyvä ratkoa siten, että innokkaat kuntalaiset olisivat näitä itse kehittämässä hyvinvointialueellemme. Turvallinen asuinpaikka on myös tärkeä imagotekijä.

Marjatta Turunen

aluevaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka