Lukijalta | Kaikista kauniista lupauksista huolimatta, rahaa on vain rajallinen määrä

Näin vaalien alla, kaikkien kauniiden lupausten keskellä, on hyvä muistutella myös talouden realiteeteista. Vaikka ajatuksena kaikille kaikkea, heti ja nyt kuulostaa ihanteelta, jota tulisi tavoitella, asettaa tuleva taloustilanne toiminnalle rajat.

Muuhun maahan verrattuna Etelä-Karjalan keskimääräistä korkeampi krooninen sairastavuus, ikääntyvä väestö ja maantieteelliset pitkät välimatkat luovat säästötavoitteille tai vastaavasti kaikkien toiveiden toteuttamiselle hankalat puitteet. Rahaa on rajallinen määrä, minkä vuoksi tulee olla kriittinen näiden rahojen käytöstä.

Kun joudutaan päättämään, miten tämä rahasumma käytetään, ollaan väistämättä kipeiden ja vaikeiden päätösten edessä. Kuinka säästää, jos ei ole mistä säästää? Joudutaan priorisoimaan ja miettimään, pystyisimmekö parempaan olemassa olevilla resursseilla. Ratkaisuksi tarjoamme vaikuttavuusperustaista palvelutuotantoa ja avointa keskustelua kustannusvaikuttavuudesta.

Tulisi voimakkaammin kiinnittää huomiota siihen, kuka palveluita eniten käyttää ja ovatko palvelut rakennettu vastaamaan niitä eniten käyttävien usein hankalia ja moninaisia tarpeita. On tunnettu periaate, että noin 20 prosenttia väestöstä käyttää 80 prosenttia palveluista.

Jos pystyisimme tiukemmin kohdentamaan toimet tähän väestön osaan, joka palveluita eniten käyttää, pystyisimme paremmin vastaamaan nykyisillä resursseilla palvelukysyntään.

Tulevilla hyvinvointialueilla tulee asettaa selkeät tavoitteet kustannuksille, laadulle sekä vaikuttavuudelle. Yksittäisten palveluiden sijaan tulisi nähdä palveluiden kokonaiskäyttö ja näin pystyä kohdentamaan tehokkaammin toimet oikein. Palvelujärjestelmässämme tulee siis keskittyä rakentamaan yhä enemmän aidosti asiakaslähtöistä systeemiä ihmisen eikä organisaation tarpeita varten.

Täytyy olla rohkeutta uudistaa palveluorganisaatiota, sen prosesseja ja johtosuhteita vaikuttavampien palveluiden toteuttamiseksi. Kaunein ajatus ympäripyöreiden vaalilupausten sijaan on saada resurssit riittämään ja ihmiset hoidettua ilman luukulta luukulle hyppyyttämistä.

Tätä tarjoamme vaihtoehdoksi ”kaikille kaikkea” ajattelun ja pelkkien kauniiden sanojen tilalle.

Hilla Kauhanen

aluevaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta

Toni Suihko

aluevaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta

Linda Brandt-Ahde

aluevaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka