Lukijalta | Sisähallipäätös toi tummat pilvet Lappeenrannan ylle

Kielitoimiston mukaan sivistys tarkoittaa kasvatuksen kautta omaksuttua tietoa ja henkistä kehittyneisyyttä. Sivistynyt ihminen on itsenäinen, kriittinen ja vastuullinen kansalainen. Tieteen termipankin mukaan kaupunkikuva on ’Rakennetun kaupunkiympäristön visuaalisesti hahmotettava ulottuvuus, jolla on tyypillisesti huomattavaa rakennustaiteellista, arkkitehtonista, esteettistä tai muuta kulttuurista merkitystä’.

Joulukuussa 2020 tehtiin päätös sisäurheiluhallin sijoittamisesta ns. Amiksen kentälle ja siihen liittyvän pelikentän siirrosta arboretum-puiston sisään. Päätös on oiva esimerkki siitä, mihin puutteellisin perustein ja tarkoitushakuisesti tehty valmistelu voi pahimmillaan johtaa. Valtuustoaloitteessaan Heikki Järvenpää totesi: "Totta on, että valtuuston päätöksenteossa ei huomioitu vuonna 1980 perustettua arboretumkaavaa, tuskin moni edes tiesi sen olemassaoloa".

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2021 äänestys sijaintipaikasta oli käytännössä ratkaiseva. Vaihtoehtoina olivat hallin sijoittaminen Amikselle tai toisen sijaintipaikan selvittäminen. Tuloksena oli 27 ääntä Amiksen ja 19 paikan uudelleen harkinnan puolesta. Viisi valtuutettua äänesti tyhjää!

Tämän jälkeen kaavaluonnosta on viety kiireesti eteenpäin, viimeksi kaupunginhallitukseen 27.12. Lopputulos ei ole muuttunut mitenkään, sillä asia oli jo kulminoitunut arvovaltakysymykseksi. Pimeys on laskeutumassa Lappeenrantaan.

Jos asemakaavaluonnos nykymuodossaan etenee toisen kerran valtuustoon, on sekä sivistyksellä että kaupunkikuvalla vielä mahdollisuutensa. Tämä edellyttää valtuutettujen käyttäytyvän kriittisesti vailla poliittisia ennakkopäätöksiä noudattaen vain omaksumiaan tietoja ja taitoja yhteisten asioiden hoidossa. Kaupungin palveluksessa olevien virkamiesten tulee puolestaan tiedostaa vastuunsa ja asemansa kuntalaisten palkkaamina asiantuntijoina tehden esityksiä vain saamansa koulutuksen ohjaamina.

Näillä edellytyksillä pilvet häviävät!

Seppo Aho

Lappeenranta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka