Lukijalta | Silmäterveyspalvelut tarvitsevat uudenlaisen toimintamallin

Näkemisellä on valtava merkitys niin elämänlaadulle kuin ihmisen toimintakyvylle. Silmäsairaudet vaikuttavat merkittävästi niin ihmisen elämään kuin aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnalle. Vaikka silmäterveyttä pidetään kooltaan pienenä erikoisalana, puhutaan väestötasolla jossakin elämänvaiheessa suurinta osaa koskettavasta hoitotarpeesta.

Ikääntyminen tuo mukanaan silmiin muutoksia, jotka vaativat lähes väistämättä käyntiä silmälääkärillä tai vähintään optikolla. On huomattavan paljon kustannustehokkaampaa sekä ennen kaikkea inhimillisempää ehkäistä näkövammaisuutta kuin hoitaa näkövammaisuudesta aiheutuvia haittoja. Sote-uudistuksen yhteydessä tulee tarkasteltavaksi, kuinka silmäterveyden palvelut tulevaisuudessa alueellamme järjestetään. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää nostaa esille silmäterveyden merkitystä.

Tällä hetkellä julkinen sektori ei tunne käsitettä silmäterveyden peruspalvelut. Yksityiset toimijat kantavat valtavaa vastuuta silmäterveyden peruspalveluiden tuottamisesta. Valtakunnallisesti yksityisissä optikkoliikkeissä tehdään noin 0,5 miljoonaa silmälääkärikäyntiä vuodessa. Tämän lisäksi tehdään valtava määrä perustason silmäterveyskartoituksia.

Etelä-Karjalaan tulee luoda uudenlainen hoitomalli, jossa otetaan huomioon myös silmäterveyden peruspalvelut ennaltaehkäisyn keinona sekä luodaan yhtenäinen palveluketju, jossa vuoropuhelua käydään niin yksityisten toimijoiden kuin julkisen välillä. Tarvitaan ennaltaehkäisevää ajattelua, palveluseteleiden käyttöönottoa, kelakorvausjärjestelmän kehittämistä sekä moniammatillisia tiimejä.

Palvelutuotantoon tulee ottaa mukaan optikkoliikkeet sekä muut yksityiset silmäterveyspalveluiden tarjoajat, joilla on jo riittävää silmälääkärikapasiteettia ja uutta teknologiaa laadukkaan sekä tehokkaan palvelutuotannon takaamiseksi. Tällainen toimintamalli ei ole vain kustannustehokasta vaan myös aidosti asiakaslähtöistä sekä yhdenvertaisuutta lisäävää.

Hilla Kauhanen

optometristi, näkemisen ja silmäterveyden asiantuntija

aluevaaliehdokas (kok.)

Linda Brandt-Ahde

ekonomi (KTM)

aluevaaliehdokas (kok.)

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka