Lukijalta | Ikääntyneiden turvallisuus on taattava palvelujärjestelmän kaikilla tasoilla

Ihmisellä on oikeus kaikissa elämänvaiheissa saada kokea olevansa arvostettu ja turvassa. Turvallisuudella tarkoitetaan uhkien ja vaarojen poissaoloa, mutta myös psykologista turvallisuuden tunnetta Kaikilla on oikeus huolenpitoon ja hoivaan näin tarvittaessa. Ikääntyneiden kotona selviytymiseen ja ennaltaehkäisyyn tulee olla vaikuttavampia keinoja ja tähän tulee varata riittävästi resursseja. Kotona on saatava asua niin pitkään kuin siihen on halua ja kykyä, mutta yksinäiselle ikääntyneelle koti voi tuntua myös turvattomalle.

Palvelukotipaikkoja tulee olla riittävästi ja niiden palveluvalikoiman tulee olla oikein suhteutettuna potilaan toimintakykyyn, sekä mahdollistaa tuttu sosiaalinen kanssakäyminen esimerkiksi oman puolison kanssa.

Vuodeosastojen lakkauttamiset voivat kuormittaa erikoissairaanhoitoa, jos ei ole paikkaa, jonne ikääntynyt voisi mennä saamaan oikeatasoista hoitoa.

Vanhusten osalta turvallisuuden tunnetta voi osaltaan heikentää terveyden heikkeneminen, sairastumisen pelko ja huoli selviämisestä. Ikäihmisten turvallisuuden takaaminen tulee olla yksi tulevan hyvinvointialueen tärkeimmistä tehtävistä. Sen lisäksi, että huolehditaan terveysturvallisuudesta sekä toimivan pelastustoimen kautta tapahtuvasta turvallisuudesta, tulee psykologiseen turvallisuuteen panostaa vahvemmin.

Haavoittuvammassa asemassa olevien oikeudesta turvalliseen elämään tulee huolehtia. Turvallisuuteen tulee panostaa kaikilla tasoilla. Omaishoitajien asema ja omaishoitajien hyvinvointiin sekä jaksamisen tukemiseen on löydyttävä nykyistä paremmat keinot. Omaishoidettavien lomapaikkojen järjestäminen tulee toimia niin, että siihen sisältyy myös hoidettavan kuljetus lomapaikkaan. Tiedottamista omaishoitajille oikeutetuista palveluista ja tuista tulee lisätä. Hyvinvoivassa Etelä-Karjalassa palvelujärjestelmä ennakoi tarpeet ja huomioi ikärakenteen muutoksen aiheuttavat paineet riittävästi, jotta maakunnassamme on turvallista elää jokaisessa elämänvaiheessa.

Hilla Kauhanen

kaupunginvaltuutettu, aluevaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta

Linda Brandt-Ahde

kaupunginvaltuutettu, aluevaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka