Lukijalta | Hoitoalan henkilöstön työhyvinvointi turvattava

Vanhusten hoivayksiköissä henkilöstömäärä ei ole lakisääteisen henkilöstömitoituksen tasolla Etelä-Karjalassa. On valitettavaa, etteivät lakisääteiset henkilöstömitoitukset täyty julkisella eikä yksityisellä hoiva-alalla.

Aluehallintoviraston tekemien tarkastusten perusteella lähihoitajien ja sairaanhoitajien työtehtäviin sisällytetään edelleen tukipalvelutehtäviä. Ikäihmisten hoidon taso ei ole siis riittävän hyvällä tasolla. Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa mitoituksen pitää olla tällä hetkellä 0,55 työntekijää asukasta kohti.

Lähtökohtana tulee olla oikea henkilöstö oikeisiin tehtäviin. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien ammatillinen osaaminen tulee kohdentaa hoitotyöhön. Hoiva-avustajien koulutukseen tulee lisätä resursseja. Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista nopeallakin aikataululla korjata hoitoalan henkilöstön työhyvinvointia ja riittävien henkilöstöresurssien turvaamista.

Meillä ei ole varaa menettää yhtään hoitoalan työntekijöitä muille toimialoille työuupumuksen perusteella. Nykyinen hoitoalan henkilöstömäärä ei ole oikeassa suhteessa palvelutarpeeseen nähden. Henkilöstölle tarjotaan tai jopa suositellaan ylitöiden ja tuplavuorojen tekemistä. Ylityökierre ja työmäärien kohtuuton kasvu hoitohenkilöstön piirissä on lyhytnäköistä ja tulee vaikuttamaan pidemmällä ajalla työhyvinvointiin negatiivisesti.

Julkisuudessa on paljon keskusteltu hoitoalan palkkatasosta, joka toki on tärkeä asia. Lisäkoulutus ja pätevöityminen omalla alallaan on huomioitava henkilöstön ansiotasossa reaaliajassa ja samalla hyödynnettävä paras osaaminen palveluketjuissa.

Palkkaratkaisut neuvotellaan työnantajien ja henkilöstöjärjestöjen kesken valtakunnallisissa neuvotteluissa, joihin paikallisella päätöksenteolla on vaikea vaikuttaa. Näkemykseni mukaan työssä jaksaminen ja oikea henkilöstömitoitus ovat kuitenkin hoitoalan henkilöstön työviihtyvyyden perusasioita. Näihin asioihin voidaan vaikuttaa paikallisella tasolla yhteistyötä tiivistämällä ja taloudelliset resurssit oikein kohdentamalla.

Ammatilliseen hoitoalan koulutukseen on saatavissa taloudellista tukea valtiolta, joka tulee täysimääräisesti hyödyntää alueemme koulutustarjonnassa. Yhteistyö alueellisten oppilaitosten kanssa turvaa riittävän henkilöstömäärän hoitoalalle myös tulevaisuudessa.

Hannu Repo

Eksoten hallituksen jäsen (sd.)

Luumäki

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka