Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Opettajien jaksaminen osaksi Lappeenrannan strategiaa

Maailman opettajien päivää vietettiin 5.10. Päivä kiinnittyy aikaan, kun opettajuus on nopeassa muutoksessa. Korona-aika on tuonut ajoittain haastavan etä- ja yhdistelmäopetuksen osaksi koulujen arkea. Jo aiemmin yhä nopeammin muuttuneet opetussuunnitelmat ovat lisänneet opettajan työn taakkaa.

Oppilaiden tukeminen henkilökohtaisesti ja vuorovaikutus eri tukiverkostojen kanssa on lisääntynyt. Moni opettaja kokeekin riittämättömyyden tunteita. Yhtäaikainen rooli opettajana, sosiaalityöntekijänä, pedagogisena kehittäjänä, digiosaajana, hanketyön vetäjänä ja vanhempien yhdyshenkilönä on liikaa.

Opettajien ammattijärjestö julkaisi 30.9.2021 tutkimuksen, jonka mukaan kuusi kymmenestä opettajasta pohtii alanvaihtoa. Työn kuormittavuus oli keskeisin syy asiaan. Uskon, että työnkuvan pirstoutuminen aiheuttaa erityisesti henkistä väsymistä. Enää ei riitä, että opettaja opettaa.

Lappeenrannan kaupungin strategian yhtenä kolmesta pääpainotuksesta tulee lähivuosina olemaan koulutus. Opettajien hyvinvointi, työnkuvan selkeyttäminen ja työrauhan turvaaminen tulee huomioida, kun strategian yksityiskohtaisemmista sisällöistä päätetään lähiviikkoina.

Lappeenrannassa on jo herätty asiaan. Viime viikolla päättyi henkilöstölle tehty psykososiaalisen kuormittavuuden kartoitus. Ajatuksena on löytää ratkaisuja kuormituksen vähentämiseen ja työn rajaamiseen aidosti tärkeitä asioita painottamalla. Tämä on hieno ja tärkeä tavoite, jota meidän kaikkien tulee tukea.

Opetuksen kehittäminen ei voi loputtomiin perustua siihen, että maailman koulutetuimmat suomalaiset opettajat saavat yhä laajempia työtehtäviä vain siksi, että he pystyvät siihen. Työnkuvaa tulee kehittää niin, että opettaja voi keskittyä olennaiseen. Opettajat ovat erinomaisia siinä, kun mahdollisuuksia ei viedä pois hajoittamalla työnkuvaa liikaa.

Jyri Hänninen

kaupunginvaltuuston 1. varapj. (kok.)

Lappeenranta

Kommentoi