Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Seksuaalinen häirintä rikkoo tyttöjen oikeuksia – 11. lokakuuta vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään maanantaina 11.10. Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan tyttöjen pahoinvointi on lisääntynyt koronapandemian aikana. Tutkimuksen mukaan tytöt kokevat poikia enemmän yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta. He ovat myös elämäänsä vähemmän tyytyväisiä ja kokevat terveytensä useammin keskinkertaiseksi tai huonoksi.

Erityisen huolestuttavia ovat tulokset liittyen seksuaaliseen häirintään. Helsingin Sanomien mukaan eniten ahdistelua ja häirintää tapahtuu nuorten kokemusten perusteella puhelimessa ja netissä, jonka kautta häirintää kertoi kokeneensa yli 40 prosenttia yläkouluikäisistä ja toisella asteella opiskelevista tytöistä.

Plan Suomen mukaan etniseen vähemmistöön kuuluminen, toimintakyvyn heikkeneminen tai vammaisuus sekä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen altistavat tyttöjä kaikelle häirinnälle. Taustastaan ja ominaisuuksistaan riippumatta tyttöjä kohti hyökätään samoilla tavoilla, mutta valtaväestöstä erottuminen tekee tytöistä useammin ahdistelijan uhrin.

Seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella ovat tasa-arvolain tarkoittamaa syrjintää, joka on kiellettyä. Seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen on lapselle tai nuorelle haitallista. Seksuaalisen häirinnän trauma voi vaikuttaa vielä vuosien jälkeen, sanoo Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisityön kehittämispäällikkö Heli Heinjoki Helsingin Sanomissa.

Pelastakaa Lapset ry:n selvityksen “Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen digitaalisessa mediassa” (2018) mukaan lasten ja nuorten mielestä kouluissa ei tarjota riittävästi tietoa ja toimintaohjeita seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaalissävytteisen kuvamateriaalin jakamisesta digitaalisessa mediassa. Lapset ja nuoret kertovat saaneensa vain vähän tietoa seksuaaliseen häirintään liittyvästä lainsäädännöstä, sekä siitä miten ja minne mahdollisesta seksuaalisesta häirinnästä voisi ilmoittaa.

Olen samaa mieltä Pelastakaa Lapset ry:n selvityksen kanssa siitä, että lasten parissa työskenteleville ammattilaisille, huoltajille ja lapsille itselleen tulee tarjota ajantasaista tietoa toimintatavoista seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen ilman pelkoa seksuaalisesta häirinnästä.

Jokaisen aikuisen vastuulla ja velvollisuutena on edistää lapsen oikeuksien ja edun toteutumista myös digitaalisessa mediassa. Kouluissa mm. ajantasainen ja kattava tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden huomioon ottava seksuaalikasvatus, joka sisältää seksuaalioikeuksien opettamista ovat tapoja ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää.

Tyttöerityinen työ tulee huomioida lasten ja nuorten palveluissa, Lappeenrannassa esimerkiksi tiivistämällä yhteistyötä Nicehearts ry:n Tyttöjen tilan kanssa. Nuorilla pitää olla tietoa esimerkiksi vastikään Lappeenrantaan perustetun Seri-tukikeskuksen toiminnasta.

Christina Nenonen

kaupunginvaltuutettu, lasten ja nuorten lautakunnan jäsen (vihr.)

Lappeenranta

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka