Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Resursseja koronan jälkeiseen aikaan

Jouduimme rakennemuutoksen kourissa koronakriisiin. Ennen kriisiä tämänkertainen rakennemuutos oli kestänyt useita vuosia. Tarpeita muutoksiin tiedostettiin, mutta korona toi ne näkyvämmin ja voimakkaammin esille. Globaalilla tasolla tuotanto oli paljolti siirtynyt halvan työvoiman maihin. Se nosti esille tuotantopaikkojen suhteen kansalliset tavoitteet, mitkä näkyivät esimerkiksi USA:n kauppapolitiikassa.

Digitalisaation arvioidaan korvaavan Suomessa miljoona työpaikkaa seuraavan 20 vuoden aikana. Tämä prosessi on uhka ja mahdollisuus. Se on uhka, jos sitä ei kunnolla tiedosteta ja se on vastaavasti mahdollisuus kansakunnalle hyvällä osaamisella.

Meillä sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat olleet 60 prosenttia valtion ja kuntien budjeteista. Tähän kuluerään meillä on 20 vuotta haettu tehokkaampaa ratkaisua. Nyt on suunnitteilla sote- ja maakuntahallinnon perustaminen, joka toisi yhden lisäportaan hallintoon. Organisaatioissa jokainen lisäporras hallintoon lisää kuluja ja hidastaa hallinnon toimintaa. Luontevalta tuntuisi valtion hallinnon uudistaminen tarpeista lähtien. Näitä tarpeita ovat muun muassa maaseudun ja asutuskeskusten kokemat kehittämistarpeet. Sopivalla konseptilla on löydettävissä koko maan tarpeita vastaava väliportaan tehokas hallinnon muoto ilman hallinnon lisäporrasta.

Koronan jälkeiseen aikaan pitää resurssien puitteissa panostaa kaikilla mahdollisilla tavoilla, niitä ovat muun muassa digitalisaation osaamistason nostaminen, uusien innovaatioiden kaupallisuuden kehittäminen ja koulutus. Pitää muistaa, että aika entinen ei enää palaa.

Kauko Määttä

Imatra

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka