Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Hyvä suunnitelma koronan jälkeiseen aikaan on oleellinen opiskelijoiden auttamiseksi

Viime aikoina on puhuttu paljon nuorten syrjäytymisestä ja mielenterveysongelmista. COVID-19-pandemian aikainen etäopetus ei ole ainakaan helpottanut tätä. 1000 opiskelijaa on keskeyttänyt ammattikoulutuksessa ja 20 %: lla opiskelu viivästyy (Vapaavuori 24.3.2021). Etäopetus on taakka juuri niille, jotka tarvitsevat tukea.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opetusalat vaativat käytännön harjoittelua, näyttöjä, käsillä tekemistä ja opiskelijoilta itseohjautuvuutta. Haasteita on opiskelun suunnittelussa ja työrytmissä, sosiaalisten verkostojen ylläpidossa ja tuen saannissa. Etäopetus kuormittaa henkistä terveyttä ja heikentää opintosuoritusten tasoa. Opiskelijoiden motivaatio ei ole pysynyt etäopintojen aikana ennallaan. Pidän psykiatristen palvelujen saamista kouluihin tärkeänä. Lisäksi työnantajat ovat huolissaan osaamisen tason laskusta.

Opettajien jaksaminen on ollut haasteellista työmäärän suurentuessa. On vaikeaa saada vuorovaikutusta aikaan samalla tavalla verkon välityksellä. Opiskelijoiden tunnetta opettajan läsnäolosta on tärkeää tehostaa, keskittyä pienempiin ryhmiin, ja antaa tarpeelliset resurssit opettajalle.

Nyt on tärkeää olla suunnitelma koronan jälkeisestä ajasta. Lappeenranta tunnetaan kaupunkina, jossa panostetaan ja kannustetaan lasten ja nuorten koulutukseen ja työelämävalmiuksiin (Lappeenranta strategia 2033). Etäopetus on sujunut opiskelijoiden mukaan teknisesti yllättävän hyvin, joten jatkossa tulisi keskittyä oppimisen sisältöön ja oppilaiden tukemiseen yksilöllisesti (Oinas & Hotulainen 2020). Sosiaalinen näkökulma on oleellinen, jotta yksikään nuori ei syrjäydy. Koulujen sivistyspolitiikka tulee olemaan tärkeässä roolissa. Tarvitsemme lisää tutkimustietoa etäopetuksesta, sen tarvitsemista resursseista kunnalle ja opiskelijoiden osaamisesta. Vai tuleeko kunnalle säästöjä luokkatilojen, matkustamisen ja opiskelijamäärien vähenemisen osalta? On tosiasia, että etäopiskelu ja verkossa tapahtuva oppiminen on tullut jäädäkseen ja lisääntynee.

Päivi Löfman

kuntavaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka