Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Sateenkaarimatkailijoiden toivottaminen tervetulleiksi jää usein tekemättä, kun asian kuvitellaan olevan itsestäänselvä

Juuri alkanut kesäkuu on perinteisesti maailmalla Pride-kuukausi. Kun puhumme kestävästä matkailusta, ajattelemme yleensä ympäristövastuuta ja ekologisuutta. Sen sijaan sosio-kulttuuriset seikat jäävät vähemmälle huomiolle – erityisesti meillä Suomessa.

Yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet mainitaan kuitenkin yhtä lailla mm. Business Finlandin kestävän matkailun periaatteissa. Kunnioittava ja yhdenvertainen kohtelu pitäisi varmistaa ja toteutettaa mm. viestinnässä, kun on kyse esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Sateenkaariystävällisyys on sen tiedostamista, ettemme ole yhdenvertaisia, maailma ei ole vielä läheskään tasa-arvoinen.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistön edustajia on maailman väestöstä n. 6-10 % – reilut puoli miljardia ihmistä. He elävät suurimmassa osassa maailman maita pelossa ja piilossa ja etsivät siitä syystä matkustaessaan turvallisia kohteita.

Turvallisuus luodaan matkailukohteessa sateenkaariviestinnällä, ottamalla huomioon matkailijoitten moninaisuus, eikä vain seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta vaan laajemminkin.

On hyvä myös sanoa asiat ääneen, toivottaa sateenkaarimatkailijat tervetulleiksi. Tämä jää usein tekemättä, kun kuvitellaan, että asia on itsestäänselvä. Näin ei kuitenkaan ole. Tämän takia sateenkaariviestintään on luotava selkeät ohjeet sanoin, termein ja lausein.

Sateenkaarimatkailijat matkustavat tutkitusti keskivertomatkailijaa enemmän, ympärivuotisesti ja käyttävät matkustaessaan keskimääräistä enemmän rahaa. He ovat olleet myös ensimmäisten joukossa tekemässä matkustuspäätöksiä kriisien jälkeen. Tämä olisi hyvä tiedostaa covid-19-pandemian jälkimainingeissa – myös meillä täällä Saimaan rannalla.

Lappeenrannan matkailustrategiassa ja -markkinoinnissa tarvitaan monipuolisesti uusia painotuksia, jotta matkailu alueellamme jälleen vilkastuu. Olisi hienoa, jos Lappeenranta alueena ja täällä toimivat matkailuyritykset yhteistuumin hakisivat Suomen sateenkaariystävällisen yhteisön jäseniksi.

Leena Lipiäinen-Medjeral

kuntavaaliehdokas (vihr.)

Lappeenranta

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka