Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Työllistämishanke yli kuntarajojen

Vaikutuksiltaan merkittävimpiin hallituksen työllisyystoimiin kuuluu työvoimapalveluiden siirto TE-toimistoilta kunnille. Tämän yhteydessä tarkoituksena on luoda uusi toiminta ja rahoitusmalli, joka kannustaisi kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi.

Ottaen huomioon Suomen tämänhetkisen työllisyystilanteen ja lähivuosina odotetun huoltosuhteen pieneneminen. On hyvä, että kehitetään yli kuntarajojen yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten ohjauksessa työhön, koulutukseen tai oikean mukaisiin palveluihin. Lemi, Taipalsaari ja Lappeenranta ovat ottaneet haasteen vastaan ja ovat mukana Aktiv-oiva -työllistämishankkeessa, joka alkoi vuoden 2021 alusta.

Kunnat ovat mahdollistajina monelle henkilölle työkokeilun tai palkkatukityön kautta saada perehdytys erilaisiin työtehtäviin, jotka mahdollistavat osaaminen tunnistamisen ja polun yrityksiin tai ammatilliseen koulutukseen.

Kunnissa on ymmärretty työvoimapoliittisten toimenpiteiden tärkeys työttömille kuntalaisille tarjottavilla aktiivitoimenpiteille kuten työSkokeilu ja palkkatuettu työ. Vuodesta 2001 kuntien virkamiesten ja työntekijöiden asenteet ovat muuttuneet tätä ryhmää kohtaa. On mahdollista että yhtenä syynä asennemuutokseen oman tai lähipiirin kautta koettu pitkittynyt työttömyys, sekä nyt koronan tuomat lomautukset sekä irtisanomiset. On päättäjiä, jotka sanovat kunnan palkkatukityötä tempputyöllistämiseksi, mutta allekirjoittaja voi kyllä omasta työstään katsoen, että niistä kunnan palkkatukityöllistetystä on työllistynyt eripituisiin työsuhteisiin yrityksille ja kunnalle noin 40%. Voihan myös pahansuovasti sanoa, että myös yrityksiin palkkatuella työllistetyt on tempputyöllistettyjä.

Aina tulee olemaan pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä, siksi tarvitaan Suomeen vahvaa yrittäjyyttä, joille valtio ja kunta mahdollistavat hyvät toimintaedellytykset, jotta näillä yrityksillä on mahdollisuus palkata osaavaa.

Jouko Korhonen

kunnallisvaaliehdokas (kd.)

Lappeenranta

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka