Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Pormestarimalli sopisi Lappeenrantaan enemmän kuin hyvin

Ylimmän johdon palkkausmalli (mm. kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat) tulisi olla yleisesti kannustava sekä perustua ehdottomasti tuloksiin. Näin se on myös yksityispuolella. Viime aikoina on vähän kyllä näyttänyt mielestäni siltä, että nykyinen palkkausmalli on liian passivoiva ainakin Lappeenrannassa. On hyvä kysymys, olemmeko nyt palkinneet kaupungin ylintä johtoa vain lähinnä kasvavasta muuttotappiosta ja tekemättömistä töistä?

Kun on seurannut Lappeenrannan päätöksentekoa viimeisen muutaman valtuustokauden ajan, tulee väkisinkin johtopäätökseen, että nykyinen johtamismalli on aikansa elänyt ja väsähtänyt. Paljon on jäänyt tekemättä ja keskusta on autioitunut!

On hyvin todennäköistä, että pormestarimalli parantaisi ja nopeuttaisi päätöksentekoa sekä edistäisi asumisviihtyisyyttä ja yrittäjyyttä. Pormestarimallilla keskustasta saataisiin huomattavasti virkeämpi ja veroäyri sekä julkiset maksut pysyisivät kohtuullisempina ja kilpailukykyisimpinä. Tarvitaan siis aivan päinvastaista ajattelua kuin tällä hetkellä.

Näyttää siltä, että ylin johto ja erityisesti päätöksentekoprosessit ovat vähän erkaantuneet todellisuudesta, asukkaista ja yrittäjyydestä. Tästä on ainakin osittain seurannut kyvyttömyys tehdä päätöksiä. Selvitykset tehdään mielestäni liian suppeasti ja tarjoten lähinnä ylimpien virkamiesten suosikkeja. Tai pahimmassa tapauksessa selvitysten teko annetaan enimmäkseen konsulteille.

Pormestarimalli ja toimialajohtajien tulokseen perustuva palkkaus toisivat merkittäviä etuja sekä asukkaille että yrittäjille. Kunnan ylimmässä johdossa tarvitaan ennen kaikkea nyt niitä tekijöitä ja ideoita.

Reijo Hirvonen

kuntavaaliehdokas (kd.)

Lappeenranta

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka