Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Palvelut saataville kaikille, myös taajaman ulkopuolella asuville

Reuna-alueita ei saa unohtaa elinvoimaista Lappeenrantaa rakentaessa. Maaseutujen kylät tulee pitää elinvoimaisina. Ikääntyvien lisääntyvät palvelutarpeet tulee huomioida. Keskittäminen on vienyt palvelut yhä kauemmaksi taajaman ulkopuolella asuvilta saattaen kuntalaisia eriarvoiseen asemaan. Palveluita on tuotettu toimintalähtöisesti ei käyttäjälähtöisesti. Usein palveluiden ääreen mm. terveydenhoitoon on hakeuduttu vasta, kun tarvitaan kallista erikoissairaanhoitoa. Tämän vuoksi painopistettä siirtää ennaltaehkäisyyn ja kuntalaisen oman osallisuuden tukemiseen.

Taajaman ulkopuolelle tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja vastaamaan väestön palvelutarpeeseen. Hyvinvointia voitaisiin parantaa moniammatillisella ja yli segmenttien toimivilla palveluratkaisuilla. Ratkaisu tilanteeseen voisi olla monipalveluja tarjoavat liikkuvat yksiköt. Liikkuvilla palveluilla ja teknologian avulla tuotaisiin palvelut lähelle kuntalaisia ja saatettaisiin heidät palveluiden piiriin ennaltaehkäisevästi ennen varsinaisten toimintakykyä alentavien ongelmien syntyä. Tällainen toimintamalli vastaisi todelliseen palvelutarpeeseen ja täydentäisi keskitettyä palvelutarjontamallia. Jo muutaman liikkuvan yksikön voimin voitaisiin korvata 30 % terveyskeskuspalveluista.

Digitalisaatio mahdollistaisi järjestelmän älykkään analysoinnin, jonka avulla palvelu kehittyisi ja optimointi parantuisi. Esimerkiksi reittioptimoinnin avulla voitaisiin vähentää yhteiskunnan varoilla nykyisellään kustannettavien taksikyytien määrää ja siitä aiheutuvaa kustannusta. Digitalisoidut liikkuvat palvelut vähentäisivät asiantuntijatyön määrää vähentämällä mm. taustatyötä. Liikkuvan palvelun saavutettavuus lisääntyisi ja kaluston käyttöaste kohoaisi, mikäli palvelut olisivat liikenteessä esimerkiksi 8–20 välisenä aikana eikä vain virka-aikana. Palveluvalikossa voisi terveyspalvelujen lisäksi olla sosiaalipalveluja, veropalveluja ja vaikka pankkipalvelumahdollisuus.

Liikkuvia monipalveluita tulisi integroida voimakkaammin ja kiinteämmin osaksi hyvinvointi- ja terveyspalvelutoimintaan erityisesti Lappeenrannan laita-alueilla, jossa välimatkat palvelujen pariin ovat pitkät. Liikkuvan palvelun järjestäminen on tärkeää alueellisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Palvelun ääreen pääseminen ei saisi kuntalaiselle olla kohtuuttoman vaivalloista. Liikkuvien palveluiden tuominen osaksi palvelujärjestelmää saavuttaisi asukkaat nopeammin. Palvelut tuotaisiin asiakkaan arkeen, oikea-aikaisesti ja kuntalaisten omaa osallisuutta tukien. Palveluiden tuottamisessa tulee huomioida niin julkinen sektori, yksityinen sektori kuin kolmas sektori. Yhteistyöllä voidaan poistaa palvelujen päällekkäisyyttä ja tehostaa palveluntuottamista.

Taija Myyrä

kuntavaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta

Hilla Kauhanen

kuntavaaliehdokas (kok.)

Lappeenranta

Jarmo Ruti

kuntavaaliehdokkaat (kok.)

Lappeenranta

Kommentoi