Lukijalta: Linnoitus ja saunamaailma vastakkain – vain toinen voi voittaa

Lappeenrannan keskustan kehittäminen eräänlaisena kaikkien asukkaiden yhteisenä hankkeena ’Meijän City’ on nyt julkistettu (E-S 24.4.). Vaikka suunnitelman nimi on epäonnistunut (vrt. Turku Center), siihen sisältyy useita mainioita ehdotuksia vaikkapa kevyen liikenteen sillasta Kariniemeen ja kauppahallin laajennukseen. Molemmat ovat aikaisemminkin olleet esillä, mutta jääneet toteuttamatta.

Osana keskustan kehittämistä on esitetty saunamaailmaa Linnoituksen alatasanteen kärkeen. Perusteeksi on sen mainittu olevan ’maamerkki Saimaalta saapuville muovaten samalla kaupunkikuvaa ja maisemaa’.

Lehtijutussa julkaistusta leikkauspiirustuksesta voi päätellä, että saunamaailmaan sisältyvä viisto katos kohoaa korkeammalle kuin Linnoituksen ylätasanteen rakennukset. On varsin ilmeistä, etteivät ehdotuksen laatijat ole lainkaan ymmärtäneet Linnoituksen alueen historiallista merkitystä, mittakaavaa eivätkä sen ainutlaatuista kaupunkikuvallista kokonaisuutta.

Linnoitus sellaisenaan on maamerkki, joka huolellisella suunnittelulla ja pitkäjänteisellä työllä on saatu nykyiselle tasolle. 1970-luvulla käynnistetyt vallien kunnostus- ja entistämistyöt sekä rakennusten peruskorjaukset ovat tehneet siitä ympäristön, josta lappeenrantalaiset voivat olla ylpeitä.

Saimaalta tultaessa maamerkkejä ovat vesitorni ja Lappeen Marian kirkko, joka tosin on piilossa ylikorkean rakennuksen takana. Saunamaailman maamerkki on mittakaavallisesti ehdoton virhe, johon voi olettaa myös Museoviraston lausunnossaan puuttuvan.

Yleisesti ottaen kannattaa pohtia sitä, mikä olisi saunamaailmalle oikeampi paikka. Niitä on ainakin kaksi: Myllysaari, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet täydentää olemassa olevia virkistyspalveluja tai Linnoituksen Pallon puoleinen läntinen ranta-alue, jota aiemminkin on pohdittu tapahtuma-alueeksi. Erillisiä maamerkkejä ei tarvita, nykyiset riittävät mainiosti. Kummassakin tapauksessa Linnoitus voittaa!

Seppo Aho

Lappeenranta

Kommentoi