Lukijalta: Paikallinen päätöksenteko koulujen lähiopetuksesta on lasten edun mukaista

Etelä Saimaan pääkirjoituksessa (25.3.2021) esitettiin, että hallitus olisi sysännyt päätökset lähiopetuksen rajoituksista alueille pestäkseen kätensä vaikeassa kysymyksestä. Kyse ei ole tästä, vaan lasten, nuorten ja koulujen henkilökunnan hyvinvoinnin ja edun varmistamisesta. Paikallisella päätöksenteolla etäopetusta ja lähiopetuksen kiertoa voidaan hyödyntää siellä, missä se on epidemiatilanteen kannalta välttämätöntä. Pidemmän päälle ei ole kestävää, että esimerkiksi Loviisassa joudutaan opiskelemaan etänä, koska Helsingin tilanne on huono.

Etäopetuksella on lasten ja nuorten hyvinvoinnille sekä oppimiselle merkittävät haitat, eikä siihen tule turvautua muuten kuin pakon edessä. Lähiopetus on myös koronaepidemian aikana ensisijainen tapa järjestää opetus. Lasten ja nuorten oppimista ei ole mahdollista laittaa tauolle yli vuodeksi ilman valtavaa inhimillistä kustannusta.

Ilmoitimme jo kuukausi sitten ennen kolmeviikkoisen sulun alkua, että hallitus ei tule enää linjaamaan valtakunnallisista koulusuluista, vaan että päätökset hybridiopetuksen, lähi- sekä etäopetuksen osalta tehdään jatkossa paikallisten tartuntatautiviranomaisten arvion pohjalta voimassa olevan lainsäädännön nojalla. Näin epidemiatilanteen vaihteluun voidaan reagoida valtakunnallisia rajoituksia herkemmin esimerkiksi kuntatasolla ja lasten edun toteutuminen saadaan varmistettua valtakunnallisia sulkuja paremmin.

Jussi Saramo

Opetusministeri (vas.)

Kommentoi