Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta.

Lukijalta: Kuka tiesi, teki ja mitä Eksoten palkkapommissa?

Taustaa Eksoten palkkapommikysymykseen osakeyhtiölain (OYL) hengessä

Yhtiön arkisen toiminnan keulakuvana toimii toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen ja kirjanpidon sekä varainhallinnan asiallisuudesta vastaaminen (OYL 8:6). Toimitusjohtajan toimia valvoo ensisijaisesti hallitus.

Perussääntö on yksinkertainen: hallitus ratkaisee merkittävät kysymykset, ja toimitusjohtaja hoitaa arkea.

Koska toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä toiminnasta, hänellä on yleensä myös paras tietämys yhtiön tilanteesta. Tämän vuoksi hänellä onkin korostunut velvollisuus informoida hallitusta yhtiön taloudesta ja tulevaisuudennäkymistä. Käytännössä toimitusjohtajan ja hallituksen yhteistyö perustuu siihen, että toimitusjohtaja valmistelee hallitukselle kuuluvat asiat.

Yleisesti toimitusjohtajan tehtävänä on käytännössä toteuttaa yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä. Toimitusjohtaja on hallituksen ”juoksupoika”

Entä yhtiön hallitus sitten. Se toimii osakaskuntien (osakkaiden) asiamiehenä ja edunvalvojana, eli sen ensisijainen tehtävä on johtaa kuntayhtymää osakkaiden yhteisen edun mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa hallituksen tehtävien olevan osakeyhtiölakia mukaillen toiminnan organisointiin, toimitusjohtajan valvontaan sekä epätavallisista ja laajakantoisista asioista päättämiseen liittyvät tehtävät ja yhtiön talouden seurantaan liittyvät toimet mm. voiton tuottamisvaatimus.

Strategisesti merkittävät tai muuten epätavalliset asiat kuuluvat hallituksen ratkaistavaksi. Tästä seuraa mm. se, että esillä ollut Eksoten merkittävä palkkasaatava, mikä lienee ollut pitkään tiedossa, kuului hallituksen hoidettavaksi. Käytännössä hallitus on voinut valtuuttaa toimitusjohtajan hoitamaan asian, jos se on katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Oliko Eksoten tapauksessa valtuutus ja onko sitä valvottu?

Hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyössä viime kädessä kysymys on luottamuksesta. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa, ja toimitusjohtaja puolestaan siitä, että hallituksella on käytettävissään tehtäviensä hoitoon tarvittavat tiedot. Onko Eksoten hallituksella ollut?

Hallituksen tila toimia ja tehdä päätöksiä määräytyy toimitusjohtajan ja puheenjohtajan yhteistyössä. Mitä asioita, milloin ja millaisella materiaalilla esiteltynä hallitus saa käsiteltäväkseen? Miten toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan vuoropuhelu on toiminut Eksotessa palkkasaatavaa koskevassa asiassa?

Erkki Räsänen

Lappeenranta

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka