Ehdokkaan perustiedot:
 

Ehdokasnumero: 234
Nimi: Anne-Maija Laukas
Ikä: 55 v
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Paikkakunta: Lappeenranta
Sähköposti: annemaija.laukas@gmail.com
Kotisivut:
Puhelinnumero: 040 519 0107
Koulutus:
Ammatti: käsityöläinen
Työnantaja:
Perhe: avioliitossa
Lapsia: 3
Harrastukset: Yhdistystoiminta, kotiseututyö, lukeminen, kaikenlainen kulttuuri ja Viro
Tärkeimmät luottamustehtävät: Rakennuslautakunnan jäsen, kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsen, Etelä-Karjalan edustaja Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa, Lauritsala-seuran puheenjohtaja
Sidonnaisuudet:
Vaalilause: Tärkeää on laajan kaupunkimme kehittäminen kokonaisuutena, eri alueet ja niiden palvelut huomioon ottaen.

Ehdokkaan vastaukset kuntakohtaisiin kysymyksiin (Lappeenranta):
Kaupunginjohtaja (pormestari) pitäisi valita kaupunginvaltuustossa aina neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Kaupunginjohtajan työtä ei tulisi mielestäni politisoida.

 
Kaupungin tärkeimmistä luottamushenkilöpaikoista on tehtävä päätoimisia ja niistä on maksettava kilpailukykyistä palkkaa.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Luottamustoimien hoitaminen vie runsaasti aikaa. En kuitenkaan pidä kuntapolitiikassa päätoimisuutta tarpeellisena.

 
Toimiva lentokenttä on elintärkeä Lappeenrannan tulevaisuudelle

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Hyvät liikenneyhteydet ovat erittäin tärkeitä kaupungillemme.

 
Lappeenrannan elinkeinoyhtiöt ovat viime vuosina onnistuneet toiminnassaan hyvin.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Onnistumiset ovat jääneet epäonnistumisten uutisoinnin varjoon. Pääosin toiminta on ollut hyvää.

 
Keskustaan pitää myöntää reilusti lisää rakennusoikeutta ja sallia korkeampi rakentaminen.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Keskustasta pitää tehdä kaupunkimaisempi. Rakennuksiin vaihtelevuutta, korkeutta ja väriä. Keskustan tulisi olla kaupunkilaisten eläväinen olohuone, jossa viihtyy ja on mukava viettää aikaa.

 
Lappeenrannan velkataso on pöyristyttävä.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Velka kuntalaista kohti on suuri (lähes 2800 €). Säästötoimia tarvitaan, mutta peruspalvelut ja korjausrakentaminen on hoidettava laadukkaasti.

 
Kaupunkiin pitää rakentaa pikaisesti uusi urheilun monitoimihalli

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
En kiellä monitoimihallin tarpeellisuutta. Tärkeämpää on kuitenkin hoitaa ensin koulujen ja päiväkotien kunnostustyöt ja rakentaminen.

 
Lappeenrannan pitää järjestää Taidekoulu Estradille sopivat tilat.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Taidekoulu Estradi tekee erinomaista työtä lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäjänä. Estradille tulisi osoittaa toimintaan soveltuvat hyvät tilat.

 
Kaupunki tarvitsee ehdottomasti kaikki neljä lukiotaan

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Lukiokoulutuksessa kannatan alueellisuutta: yksi lukio keskustaan ja lisäksi Lauritsala, Joutseno, Sammonlahti. Lukioiden suhteellisen pienten kustannusten rinnastaminen perusopetuksen järjestämiseen on asian vääristelyä. Nuorista on huolehdittava.

 
Kaupungin pitää lopettaa kunnallinen orkesteri ja teatteri.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Kulttuuri on "hengen viljelyä" (animi cultura, lat.) ja välttämätöntä kaikille.

 
Veroprosentteja ei ole enää varaa nostaa.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Palveluiden turvaamiseksi veroprosentin maltillinen nosto voi olla välttämätöntä. Toinen vaihtoehto olisi lisävelan otto. Säästöjä on kaupunkiorganisaatiossa pakko tehdä, mutta peruspalvelut ja korjausrakentaminen on hoidettava.

 
Lappeenrantalaiset ovat hyötyneet Eksotesta.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Pääosin Eksote on onnistunut tehtävässään. Perusterveyspalvelujen säilymisestä lähipalveluina on huolehdittava.

 
Lappeenrantalaisille alueen maaseutukuntien liittäminen kaupunkiin on taloudellinen rasite.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Ei ole hyvä nähdä kuntaliitoksia pelinä, jossa toiset menettävät ja toiset jäävät saamapuolelle. Kysymys on siitä miten kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

 
Etelä-Karjalaan riittää yksi iso kunta.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Kuntaliitoksia tullaan väistämättä tekemään Etelä-Karjalassa. Maakunnassa tulisi olla vähintään kaksi kuntaa. Lähipalvelut on turvattava myös liitoskunnissa. Lauritsalalaisena tiedän, että kotiseutuidentiteettin liitokset eivät vaikuta.

 
Ehdokkaan vastaukset yleisiin kysymyksiin:
Kunnan omistaman maan myynti EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille ja yhtiöille tulee lopettaa.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Vain erittäin tarkasti tutkittuna ja harkittuna myynnin voi rajoitetusti sallia.

 
Pakollinen ruotsin kielen opetus tulisi kotikunnassani korvata venäjän opiskelulla.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Venäjän kielen taito on alueellamme tärkeää. En kannata ruotsin kielen korvaamista vaan mielestäni venäjän ja ruotsin opiskelun tulisi ehdottomasti olla vaihtoehtoista.

 
Maahanmuuttajat ovat rikastuttaneet kotikuntani elämää.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys eivät ole millään tavalla pois suomalaisilta tai suomalaisuudesta. Koen maahanmuuttajat ja heidän kanssaan toimimisen rikkautena.

 
Kunnallisiin palveluihin pitäisi hakea lisätehoja ostamalla niiden tuotanto yksityisiltä.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Kunnalliset palvelut tulisi ensisijaisesti hoitaa kunnan omana tuotantona. Toissijaisesti tulisi käyttää oman alueen yrittäjiä. En hyväksy palvelujen ostamista suurilta pörssiyhtiöiltä, joiden voitot ja verot menevät ulkomaille.

 
Palveluita tulee yhä keskittää, jotta niiden laatu voidaan taata.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Palvelut tulee hoitaa laadukkaasti, mutta keskittäminen ei ole välttämättä tae tästä. Suurin osa palveluista voidaan hoitaa laadukkaasti lähipalveluina.

 
Olen valmis maksamaan nykyistä korkeampaa kunnallisveroa, jos sillä taataan paremmat peruspalvelut.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Verorahoilla hoidettuina peruspalvelut ovat kuntalaisille edullisempia, laadukkaampia ja valvotumpia kuin yksityiseltä sektorilta hankittuna. Jos kunta ei hoida peruspalveluita, monet kuntalaiset jäävät täysin niiden ulkopuolelle.

 
Hyvätuloisten pitää maksaa kunnallisia palvelu- ja käyttömaksuja muita enemmän.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Jotkut palvelut on jo nyt taksoitettu tulojen mukaan. Tämä ei kuitenkaan sovi kaikkiin palveluihin.

 
Valitusoikeus kaavoituksessa ja ympäristöluvista tulisi rajoittaa vain asianosaisille.

Samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Eri mieltä

Ehdokkaan perustelu:
Valitusoikeus tulee sallia niille, joihin kaavoitus ja ympäristölupa vaikuttaa.

 
Kotikuntani pitäisi panostaa erityisesti seuraaviin palveluihin (valitse kolme tärkeintä)

Terveyskeskuksen vuodeosasto
Päivähoito
Kulttuuri
Vanhusten kotihoito
Ympäristön suojelu
Aloittavien yritysten tukeminen
Lähikoulut
Syrjäseutujen liikenneyhteydet
Kouluruoka
Mielenterveyspalvelut
Liikuntapalvelut

Ehdokkaan perustelu:
Kaikki ylläolevat ovat tärkeitä asioita, joihin pitää panostaa. Pidän erittäin tärkeänä kaupungin kaikkien taajamien pitämistä elinvoimaisina sekä palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kaikille kuntalaisille.


Ehdokkaan kuvaMerkkien selitykset

Ehdokkaan vastaus
Vastaajan valinta
Sama vastaus ehdokkaalla ja vastaajalla
Tyhjä valinta

Vaalien aikataulu

  • Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28. lokakuuta
  • Ennakkoäänestys kotimaassa 17. 23. lokakuuta.
  • Ehdokaslistat hyväksytään ja numerot julkistetaan 27. syyskuuta.
  • Ehdokasasettelu päättyy 18. syyskuuta.