Melkein valmis maailma

Maailmaa on parannettu maailman sivu. Valmista ei ole tullut.

Mutta nyt alkaa olla. Ainakin Suomen ylinopeusvalvonnassa.

Sisäministeriössä on pohdittu ylinopeuksia. Epäilemättä asialla on ollut isompikin työryhmä, johon on koottu tietoa, taitoa ja asiantuntemusta. Aikaa on palanut, tärkeää asiaa on käännelty vasemmalta oikealla ja takaisinpäin, tarkasteltu monesta näkökulmasta. Selvityksiä on tehty, palaveria pidetty, ja päädytty ehdotukseen.

Sisäministeriö haluaa laskea rikesakon tuovan ylinopeuden rajaa.

Nyt raja on 8 kilometriä tunnissa. Pohdinnan tuloksena raja olisi 7 kilometriä tunnissa.

Kokonaisen kilometrin muutos!

Sen verran on vielä Suomessa tehtävää, että sisäministeriö ei tätä päätä – vaikka onkin pohtinut asiaa.

Sisäministeriö voi vain tehdä kehotuksen: se kehottaa Poliisihallitusta harkitsemaan muutosta. Siis vain harkitsemaan.

Liikenneturvallisuus on yksi peruste kehotukselle. Mutta vain yksi. Tärkeämpää on, että maailmanparannuksen seurauksena yhä useampi autoilija saisi sakon, ja valtio enemmän tuloja. Edellyttäen tietysti, että autoilijat ajaisivat kuten nyt, eikä sakon rajan laskeminen pudottaisi nopeuksia.

Kuten ministeriö asian ilmaisee: ”tällä olisi vaikutuksia niin liikenneturvallisuuteen kuin julkisen talouden välttämättömiin sopeutustoimiin”.

Helsingin Sanomien uutisen mukaan hallituksen tavoitteena on puolittaa liikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. Tämä kehotus olisi varmaankin osa tätä tavoiteltavaa kehitystä.

Ajonopeuksilla on toki vaikutusta onnettomuuksiin, ja vakaviin seurauksiin. Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n mukaan jo parin kilometrin muutos tuntinopeudessa näkyy onnettomuustilastoissa.

Miksi siis sisäministeriö ehdottaa sakon rajan laskemista yhdellä kilometrillä, jos parin kilometrin muutos vähentää onnettomuuksia. Eikö kannattaisi suositella kahden, jopa kolmen kilometrin pudotusta sakkorajaan?

Ja – ihan oikeasti – minkä verran rikesakon rajan pudottaminen kahdeksasta seitsemään muuttaisi ajokäyttäytymistä, ja lisäisi turvallisuutta? Ihminen on jo ajat sitten käynyt kuussa, mutta autoihin ei vieläkään ole saatu nopeusmittaria, joka näyttäisi oikean nopeuden. Ja onko hetkellinen ylinopeus turvallisuuden kannalta olennaisin asia, jota pitää valvoa ja josta pitää rangaista?

Todellinen syy on pikemminkin valtion tulojen lisääminen. Turvallisuus on sille vain hyvältä kuulostava peruste.

Ehkä maailma ei olekaan vielä valmis. Ei tällä yhden kilometrin pudotuksella sisäministeriön työt lopu. Seuraava askel voisi olla, että ehdotettaisiin harkittavaksi, että rajaa laskettaisiin toisella yhdellä kilometrillä.

Tags: , , , , , , , , , ,

Jätä vastaus