Valoa Huhtiniemen mustaan aukkoon (30.5.1999)

1.6.2007 0:08 | Päivitetty: 27.12.2007 13:05

MARTTI MEURONEN

JUKKA LINDSTEDTIN väitöskirjassa, Kuolemaan tuomitut - Kuolemanrangaistukset Suomessa toisen maailmansodan aikana, on käsitelty Lappeenrannan Huhtiniemessä kesällä 1944 tapahtuneiksi väitettyjä teloituksia. Mielestäni Lindstedt on lähestynyt tätä arkaa ja kiistanalaista aihetta kohtuullisen tasapuolisesti. Tutkijana hän on vaikean tilanteen edessä, koska Huhtiniemen mahdollisista teloituksista on lähes mahdoton saada todistusaineistoa, joka olisi tieteellisen tutkimuksen kannalta riittävän todistusvoimaista. Toimiessani Kaupunkilehti Lappeenrantalaisen päätoimittajana vuosina 1987-1994 jouduin kiedotuksi mitä moninaisemmin sitein Huhtiniemi-mysteeriin. Pitkään pinnan alla kytenyt asia nousi julkisen keskustelun alaiseksi sen jälkeen, kun olin julkaissut ensimmäiset aihetta käsittelevät jutut. Olen koonnut tietooni tulleista tarinoista ja julkaistuista teksteistä 500- sivuisen "Huhtiniemen musta aukko"-nimisen raportin, joka sisältää muutamia mielenkiintoisia ja jopa todistusvoimaisiakin tekstejä. Lindstedt toteaa väitöskirjassaan, että "Mainittua Meurosen raporttia ei liene näytetty kesän 1944 tapahtumia selvittäneille tutkijoille." Tämä pitää paikkansa. Totean kuitenkin, että olen näyttänyt raportin toimittaja Antti Arposelle ja kirjailija Aimo Vuoriselle. Olen kuitenkin valmis antamaan raportin myös muiden tutkijoiden tarkastettavaksi, jos niin halutaan. Raportti sisältää mielestäni useita tutkimuksenkin kannalta arvokkaita ja toistaiseksi julkaisemattomia kohtia, jotka puhuvat sen puolesta, että puheet Huhtiniemen mahdollisista teloituksista kesällä 1944 eivät ole tuulesta temmattuja. Tässä yhteydessä kiinnitän huomiota vain kahteen raportissakin esiintuotuun asiaan, jotka olisivat ansainneet arvoaan vastaavan käsittelyn väitöskirjassa. Etelä-Saimaassa 30.10.1971 julkaistu juttu Huhtiniemen leirintäalueen vesijohtokaivannosta esiintulleesta joukkohaudasta, joka poliisien kertoman mukaan ei ollut yllätys. Autosotamies Kärmeniemen Lappeenrantalaisen kuumalle linjalle kertoma tarina, jonka mukaan hän kuskasi heinäkuussa 1944 yli sata teloitettua karkuria Huhtiniemestä Lappeenrannan lentokentän maastoon. Huhtiniemen mysteerissä minulla on ollut ensisijaisesti julkistajan rooli. Tietooni tulleet, aihetta käsittelevät, tekstit ja nauhoitteet ovat siis tutkijoidenkin käytettävissä. Toivotan tohtori Jukka Lindstedtille menestystä tutkijan urallaan ja toivon, että hän voisi tuoda uutta tietoa ja valoa Huhtiniemen mustaan aukkoon!