Kinnusen talon kohtalo ratkeaa pian — eri-ikäiset rakennukset tuovat syvyyttä

16.7.2017 14:45 | Päivitetty: 16.7.2017 16:33
Kuva: Mika Strandén
Kinnusen talo on arkkitehtonisesti Lappeenrannan kaupunkikuvassa harvinainen, ja lisäksi rakennus on säilynyt julkisivultaan lähellä alkuperäistä, kertoo rakennustutkija Sini Saarilahti
Kinnusen talo on arkkitehtonisesti Lappeenrannan kaupunkikuvassa harvinainen, ja lisäksi rakennus on säilynyt julkisivultaan lähellä alkuperäistä, kertoo rakennustutkija Sini Saarilahti

Kinnusen talon tulevaisuudesta päätetään lähikuukausina. Talolla on Lappeenrannan keskustan osayleiskaavassa suojelumerkintä SR1. Se tarkoittaa, että rakennus on kaupunkikuvan kannalta arvokas, eikä sitä saa purkaa.

Nyt suunnitellaan Snellmaninkadun korttelia, ja jokainen korttelin tontti kaavoitetaan erikseen.

Kinnusen talon tontille on hahmoteltu kolme vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa jugendrakennus säilyy, ja sen pihalle rakennettaisiin pieni rakennus. Toisessa vaihtoehdossa pihalle voisi rakentaa viisikerroksisen talon.

Kolmannessa vaihtoehdossa Kinnusen talo puretaan, ja sen tilalle rakennettaisiin viisikerroksisen rakennus. Jugendtalon julkisivusta rakennettaisiin kopio.

Seppo Kinnusen mukaan perikunnan jäsenet tutustuvat nyt vaihtoehtoihin ja pyrkivät muodostamaan yhteisen kannan syksyllä.

— On todella vaikea arvailla, mihin suuntaan lähdetään. Siinä on todella monta osatekijää.

Korjaamista ei pidä kavahtaa

Eri aikakausien kerrostumia pitäisi säilyttää katukuvassa, sanoo Etelä-Karjalan museon amanuenssi, rakennustutkija Sini Saarilahti.

Saarilahden mukaan Kinnusen talon arvo koostuu rakennuksen arkkitehtonisesta tyylistä ja iästä, sen liittymisestä Lappeenrannan elinkeinohistoriaan ja rakennuksen kaupunkikuvallisesta merkityksestä.

— Se on arkkitehtonisesti Lappeenrannan kaupunkikuvassa harvinainen, ja lisäksi rakennus on säilynyt julkisivultaan lähellä alkuperäistä. Se on harvinaista.

Lappeenrannan keskustaan on viime vuosina rakennettu paljon korkeita rakennuksia. Se vaikuttaa Saarilahden mukaan siihen, miten olemassa olevat matalat rakennuksen koetaan.

— On erittäin tärkeää, että ajan kerrostumat saataisiin säilymään katukuvassa, koska ne tuovat historiallista syvyyttä.

Saarilahti ei ole vielä perehtynyt Kinnusen talon aineistoon, sillä hän ei ole vielä saanut lausuntopyyntöjä asiassa. Hän kuitenkin suhtautuu varauksellisesti väitteisiin rakennuksen huonosta kunnosta ja muistuttaa kaikkien rakennusten tarvitsevan korjaamista ja huoltoa.

— Korjaamista ei pitäisi kavahtaa. Se ei ole mikään perustelu sille, miksi joku pitäisi purkaa. Jos meillä on varaa purkaa ja rakentaa tilalle uutta, miksi meillä ei olisi rahaa korjata vanhaa?

— Kyse on ihmisten tahtotilasta.

Terhi Kinnunen