Ympäristölautakunta ei halua jatkoaikaa Hiitolanjoen kalatielle

16.5.2017 21:05
Kuva: Katri Ikävalko
Lahnakosken voimala Hiitolanjoessa, joka virtaa Rautjärvellä rajan ylitse Venäjälle.
Lahnakosken voimala Hiitolanjoessa, joka virtaa Rautjärvellä rajan ylitse Venäjälle.

Imatran seudun ympäristölautakunta ei halua jatkoaikaa Hiitolanjoen kalatien rakentamiselle.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Lahnakosken ohittavan kalatien pitää olla valmis kahden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. Määräaika täyttyy vuoden kuluttua. Vantaan Energia on hakenut vuoden jatkoaikaa velvoitteen täyttämiselle.

Lautakunnan päätös lausunnosta aluehallintovirastolle syntyi esittelyn vastaisesti, mutta yksimielisesti.

Aluehallintoviraston päätös velvoittaa Vantaan Energian aloittamaan kalatien rakentamistyöt viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Vantaan Energian haki vuoden lykkäystä sekä töiden aloittamiseen että valmistumiseen sillä perusteella, että se neuvottelee parhaillaan voimalaitoksen myymisestä paikalliselle ostajalle.

Hannu Ojala