Arkistosta: Kanavatie ei kaivannut hiekkaa

16.3.2017 10:51

Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 28. helmikuuta 2014.

Saimaan kanavan huoltotien kunnossapito oli asianmukaista onnettomuuspäivänä. Säätila tai tienpinnan liukkaus 15. helmikuuta eivät edellyttäneet tien hiekoittamista.

Näin toteaa Suomen kanavavaltuutettu Harri Pursiainen Venäjän kanavavaltuutetulle antamassaan selvityksessä. Pursiainen yhtyy Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen aiemmin antamiin selvityksiin tien kunnosta.

Saimaan kanavan vuokra-alueella kulkevalla Nuijamaa—Viipuri-tiellä sattui 15. helmikuuta pikkubussin ja rekan yhteenajo, jossa kuoli kymmenen ihmistä ja loukkaantui kolme. Koska tien ylläpitovastuu kuuluu Suomelle, viranomaiset käynnistivät selvitystyöt heti onnettomuuden jälkeen.

Kanavatielle määritellyssä hoitoluokassa liukkauden torjuntaan riittää tien hiekoitus. Nopeusrajoitus on 60 kilometriä tunnissa. Tien hoito- ja ylläpitovastuu on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella, jolla on sopimus NCC Roadsin kans-sa.

Suomen ja Venäjän kanavaltuutetut tarkastelevat onnettomuuden mahdollisia vaikutuksia kanavatien ylläpidolle, kun selvitykset valmistuvat. Kanavavaltuutettu Harri Pursiainen on liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö.

Ilpo Leskinen