Etelä-Karjalassa metsäbiotalous investoi, työllistää ja tuottaa suhteessa eniten koko maassa

8.12.2016 9:00
Kuva: Tapani Tolvanen
Stora Enso työllistää Imatralla noin tuhat henkeä. Stora Enson välilliset työllisyysvaikutukset alueella ovat raportin mukaan yli 1 600 henkilötyövuotta.
Stora Enso työllistää Imatralla noin tuhat henkeä. Stora Enson välilliset työllisyysvaikutukset alueella ovat raportin mukaan yli 1 600 henkilötyövuotta.

Metsäbiotalouden merkitys Etelä-Karjalan taloudelle on maakuntien vertailussa Suomen suurin. Näin arvioi keskiviikkona julkistettu Metsäbiotalouden arvoketjut -raportti.

Metsäbiotalouden tuotoksen, arvonlisän, työllisyyden ja investointien osuudet Etelä-Karjalassa ovat suurimmat koko Suomessa.

Metsätalouden osuus Etelä-Karjalan koko tuotoksesta on 28 prosenttia, kun sen osuus on maakunnissa keskimäärin kuusi prosenttia. Osuus arvonlisäyksestä on Etelä-Karjalassa 16 prosenttia, kun maakuntien keskimääräinen luku on neljä.

Metsäbiotalouden osuus Etelä-Karjalan työllisyydestä on kahdeksan prosenttia, kun vastaava luku maakunnissa keskimäärin on kolme. Metsäbiotalouden osuus Etelä-Karjalan investoinneista on 15 prosenttia, kun se on maakunnissa keskimäärin kolme prosenttia.

Euromääräisestikin metsäbiotalouden merkitys on maan kärkitasoa, vaikka maapinta-alaltaan Etelä-Karjala on maan pienimpiä.

Investointien määrä euroissa oli koko maan suurin, tuotos kolmanneksi suurin ja arvonlisä neljänneksi suurin. Metsäbiotaloudessa työskentelevien lukumäärän vertailussa Etelä-Karjala on kuitenkin vasta seitsemäntenä. Työllisten määrää pienentää se, että Etelä-Karjalassa korostuu massa- ja paperiteollisuus, jossa tuotos työntekijää kohti on korkea.

Metsäbiotalouden merkitys on erittäin tärkeä myös Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Pienintä oman maakunnan kannalta se on Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

Raportin on rahoittanut Suomen Metsäsäätiö ja toteuttanut Tapio.

Anne Kotiharju