Maija Kiiveri saanut tukea perhehoitajasta

27.3.2016 17:32
Maija Kiiveri pääsee harrastamaan neljän tunnin ajan torstaisin, jolloin perhehoitaja tulee huolehtimaan Kyösti Kiiveristä.
Maija Kiiveri pääsee harrastamaan neljän tunnin ajan torstaisin, jolloin perhehoitaja tulee huolehtimaan Kyösti Kiiveristä.

Maija Kiiveri on saanut viime vuoden loppupuolelta lähtien tukea ja apua kerran viikossa kotona käyvältä perhehoitajalta. Kiiverin puolisolla Kyöstillä diagnosoitiin Alzheimerin tauti 14 vuotta sitten. Maija on ollut virallisesti hänen omaishoitajana vuodesta 2010.

—  Rankinta omaishoidossa on työn sitovuus ja kun näkee kaiken sairauden etenemisen.

Sosiaalisen entisen pankkitoimihenkilön elämä on hyvin kutistunut neljän seinän sisään. Puolison kanssa on vaikea lähteä mihinkään, sillä häntä on vaikea saada edes autoon.

Tällä hetkellä Maija Kiiverillä on kodin ulkopuolisina henkireikinä kansalaisopiston englannin kurssi Parikkalassa ja vesijumppa Saaren uimahallissa. Neljä harrastustuntia ovat torstaisin.

—  Silloin meille tulee perhehoitaja.  Olen todella kiitollinen, että olen nyt saanut tällaista tukea ja apua.

Perhehoitajan saanti kotiin mahdollistui viime vuonna perhehoitolakiin tehdyn muutoksen jälkeen.

—  Ehdottomasti todella hyvä lakiuudistus. Kotiin menevistä perhehoitajista hyötyvät erityisesti muistisairaat, sanoo ikäihmisten perhehoidosta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä vastaava Sari Lähteenmäki.

Perhehoitajan palveluja markkinoivat kunnissa palveluohjaajat.

—  Käyttö on vielä aika vähäistä, mutta nyt palveluohjaajat ovat rohkeammin puhuneet palvelusta asiakkaille, koska palvelun kehittämiseen on enemmän aikaa, sanoo vuoden alusta tehtävään pestattu Lähteenmäki.

Lyhytaikainen perhehoito on yksi  omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämistavoista. Sitä käyttää tällä hetkellä Etelä-Karjalassa kymmenkunta ikäihmistä. Itä-Savon sairaanhoitopiirissä palvelua ei ole vielä käytössä.

—  Alueellamme on asiaan liittyvää kiitettävää kansalaisaktiivisuutta ja olemme mielellämme mukana virittelemässä perhehoitoa yhtenä inhimillisenä palvelumuotona Sosterin alueellekin, sanoo perusturvajohtaja Saara Pesonen.

Perhehoito ei maksa asiakkaalle mitään omaishoitajan lakisääteisten vapaiden ajalta.

—  Tarvittaessa erikseen sovitusti asiakas voi ostaa perhehoitoa lisää, jolloin vuorokausihinta on 30 euroa, sanoo Lähteenmäki.

Hoitajat ovat toimeksiantosopimussuhteessa kuntayhtymään. Yhdellä hoitajalla voi olla useita sopimuksia. Kuntayhtymä korvaa matkakulut 10 kilometriä ylittävältä osuudelta sekä maksaa hoitopalkkion.

Hoitajalla ei tarvitse olla hoitoalan koulutusta. Hoidolliset palvelut järjestää Eksote.

—  Kuntayhtymä järjestää valmennuksen. Parhaillaan on käynnissä yksi kolmen illan pituinen koulutus. Hoitajia kaivataan lisää ja uusia valmennusryhmiä aloitetaan sitä mukaa kun asiasta kiinnostuneita löytyy, Lähteenmäki sanoo.

Hän on vakuuttunut, että moni ikäihminen pärjää perhehoidossa pitkään, eikä välttämättä tarvitse laitoshoitoa koskaan.

Lyhyitä hoitojaksoja voidaan käyttää myös jatkokuntoutuspaikkana omaishoidettavan kotiutuessa sairaalahoidosta sekä ennalta sovitusti myös muuhun tilapäis- ja jaksohoitoon.

Perhehoidon avulla voidaan järjestää lapsille myös lyhytaikaista hoitoa tilanteissa, joissa omaishoidon vapaat on käytetty tai omaishoidon tukioikeutta ei ole.

Auli Terävä