Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös ennustettua parempi — kaupungin talous on tasapainossa, uutta velkaa ei tarvinnut ottaa

24.3.2016 10:38
Kuva: Maija Kaibijainen
Lappeenrannan kaupunki investoi vuonna 2015 yhdyskuntatekniikaan 7,3 miljoonaa euroa. Muita merkittäviä investointeja olivat länsialueen paloasema, 2,0 miljoonaa euroa, Myllymäen päiväkoti, 2,8 miljoonaa euroa, Kesämäen koulu, 0,7 miljoonaa euroa ja Lauritsalan alakoulu, 1,3 miljoonaa euroa.
Lappeenrannan kaupunki investoi vuonna 2015 yhdyskuntatekniikaan 7,3 miljoonaa euroa. Muita merkittäviä investointeja olivat länsialueen paloasema, 2,0 miljoonaa euroa, Myllymäen päiväkoti, 2,8 miljoonaa euroa, Kesämäen koulu, 0,7 miljoonaa euroa ja Lauritsalan alakoulu, 1,3 miljoonaa euroa.

Lappeenrannan kaupungin viime vuoden tulos on 4,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos on huomattavasti parempi kuin vuoden 2015 talousarviossa ennustettiin. Hyvä tulos selittyy verotulojen odotettua suuremmalla kertymällä.

Vuosikatetta kertyi 26,7 miljoonaa euroa, mikä riitti hyvin kattamaan kaupungin nettoinvestoinnit.

— Verotulojen talousarviota parempi kertymä kattoi tulovajeen, joka syntyi odotettua vähäisemmistä kiinteistöjen myyntituloista. Toimialat pysyivät hyvin talousarviokehyksissään, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo.

Kaupungin taloutta rasittavat tarpeettomiksi jääneet kiinteistöt, joille ei ole löytynyt ostajaa. Kaupunki on joutunut pienentämään arvioitaan kiinteistöistä saatavista myyntituloista. Kaupungin tasetta rasittaa muun muassa kaupungin osuus Tiurun sairaalasta. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tulos oli 4,6 miljoonaa euroa parempi ja kiinteistöjen myyntitulotavoitteen pienennyksellä korjattua talousarviota 10 miljoonaa euroa parempi.

Lappeenranta-konsernin tulos oli 14,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosikatteen ja poistojen suhde oli 136,4 prosenttia ja investointien tulorahoitusprosentti 93,2 prosenttia.

Kaupungin lainamäärä kääntyi laskuun ja on nyt 203,8 miljoonaa euroa, mikä on 2796 euroa asukasta kohti.

— Kaupungin säästöohjelma on purrut ja talous on saatu tasapainoon, Jarva sanoo.

Konsernin lainamäärä on 6,2 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi ja laski ensimmäisen kerran sinä aikana, kun kaupunki on tehnyt liikekirjanpidon mukaisia konsernitilinpäätöksiä. Ilman asuntotuotantoa konsernilainamäärä laski toista vuotta peräkkäin.

Matti Saarela