Lappeenrannan kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on laskenut useana vuonna peräkkäin

24.3.2016 11:27
Kuva: Marleena Liikkanen
Lappeenrannan kaupungin henkilöstön eläkkeellesiirtymisikä nousi viime vuonna lähes vuodella. Eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64-vuotiaina. Kokerkea-ahon koulun rehtori Rauno Vuorela lähti eläkkeelle vuonna 2008 komealla traktorikyydillä.
Lappeenrannan kaupungin henkilöstön eläkkeellesiirtymisikä nousi viime vuonna lähes vuodella. Eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64-vuotiaina. Kokerkea-ahon koulun rehtori Rauno Vuorela lähti eläkkeelle vuonna 2008 komealla traktorikyydillä.

Lappeenrannan kaupungin henkilöstölle kertyi viime vuonna sairauspoissaoloja keskimäärin 10,6 kalenteripäivää henkilöä kohden. Vuonna 2014 vastaava luku oli 11,3. Sairauspoissaolojen kustannukset vähenivät 11,5 prosenttia. Sairaspoissaolojen kustannukset laskivat 1,99 miljoonasta eurosta 1,75 miljoonaan euroon. Tarkastelussa ovat mukana sekä vakinaiset että määräaikaiset henkilöt.

Vuoden 2014 alussa kaupunki otti käyttöön uuden käytännön, jossa oma ilmoitus sairastumisesta riittää viiden kalenteripäivän ajaksi. Tämän vuoden omalla ilmoituksella voi omalla sairaslomalla seitsemän kalenteripäivää. Henkilöstöjohtaja Päivi Savilammen mukaan henkilöstöön luotetaan, eikä sairaslomalle vaadita lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta.

Savilampi pitää sairauspoissaolojen määrää poikkeuksellisen alhaisena verrattuna Kuntien eläkevakuutuksen, Kevan tilastoihin, joiden mukaan kunta-alalla sairauspoissaolot henkilöä kohden ovat 16—17 kalenteripäivää vuodessa.

— On kuitenkin muistettava, että Lappeenrannassa asiaan vaikuttaa merkittävästi muista kunnista poikkeava organisaatiorakenne. Meillä useat ammattiryhmät, joilla on yleisesti muita runsaammin sairauspoissaoloja, ovat siirtyneet Eksoten ja yhtiöiden palvelukseen, Savilampi selvittää.

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 44 vuotta. Lappeenrannan kaupungilta on tähän saakka siirrytty vanhuuseläkkeelle hieman aikaisemmin kuin valtakunnassa keskimäärin, mutta viime vuonna ero kurottiin kiinni. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousi vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna lähes vuodella: eläkkeelle jäätiin viime vuonna keskimäärin 64-vuotiaana ja sitä edeltävänä vuonna 63,2-vuotiaana.

Kevan tilastojen mukaan kuntatyöntekijät siirtyivät vanhuuseläkkeelle vuonna 2015 keskimäärin 63,6-vuotiaana.

Vuodenvaihteessa 2015–2016 toteutetun henkilöstökyselyn mukaan tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Lappeenrannan kaupunkiin työnantajana oli 85 prosenttia vastaajista. Aiemmassa kyselyssä vastaava luku oli 82 prosenttia.

Matti Saarela