Lappeenrannan kaupungin henkilöstömenot pysyivät lähes ennallaan

24.3.2016 11:01
Kuva: Marleena Liikkanen
Lähihoitaja Mira Tukia rasvasi helmikuussa 2015 otetussa kuvassa yksin asuvan Henny Fribergin jalkoja ja toivoi samalla, ettei aina asiakkaan luona tarvitsisi kytätä kellosta, milloin pitäisi jo kiirehtiä seuraavaan paikkaan.
Lähihoitaja Mira Tukia rasvasi helmikuussa 2015 otetussa kuvassa yksin asuvan Henny Fribergin jalkoja ja toivoi samalla, ettei aina asiakkaan luona tarvitsisi kytätä kellosta, milloin pitäisi jo kiirehtiä seuraavaan paikkaan.

Matti Saarela

Kaupungin oman toiminnan henkilöstö menot eivät kasvaneet viime vuonna edellisvuoteen verrattuna yhtään. Maksuosuudet Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotelle kuitenkin kasvoivat kaksi prosenttia ja se nosti kaupungin henkilöstömenoja vajalla prosentilla vuodesta 2014.

Vuonna 2015 palkkamenoja kertyi 78,3 miljoonaa euroa. Kaikkiaan henkilöstömenoja sosiaaliturva- ja eläkemaksuineen sekä muine vakuutusmaksuineen kertyi 103,1 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenot laskivat edelliseen kertomusvuoteen verrattuna 1,5 prosentilla, mutta käytännössä vertailukelpoinen prosentti on nolla, koska tilakeskuksen henkilöstö siirtyi toukokuun alussa 2015 Saimaan Tukipalveluihin ja Lappeen Rakennuttajiin.

Vuoden 2015 lopussa Lappeenrannan kaupungin palveluksessa oli yhteensä 2 255 henkilöä. Heistä 1 664 oli vakinaisessa ja 503 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Työllistettyjä oli 88.

Edellisen vuoden loppuun verrattuna kaupungin henkilöstön kokonaismäärä väheni 31 henkilöllä ja 59 henkilötyövuodella. Henkilöstöjohtaja Päivi Savilammen mukaan pääasiallisena syynä vähennykseen olivat koko organisaatiota koskeneet sopeuttamistoimet.