Kyselyn perusteella useimmat lapset viihtyvät päivähoidossa

24.3.2016 14:21
Kuva: Inka Nordlund
Lappeenrannan kaupungin haastattelututukimuksessa kysyttiin viisivuotiaiden hoitolasten näkemyksiä
Lappeenrannan kaupungin haastattelututukimuksessa kysyttiin viisivuotiaiden hoitolasten näkemyksiä "varahaiskasvatuksesta". Suurin osa lapsista kertoi menevänsä hoitoon mielellään.

Päivähoidossa on ihan kiva olla. Tätä mieltä ovat useimmat viisi vuotiaat lappeenrantalaiset lapset kyselytutkimuksen mukaan.

Lappeenrannassa haastateltiin marras- ja joulukuussa päiväkodissa tai perhepäivähoitajan luona hoidossa olevia viisivuotiaita lapsia. Haastatteluun osallistui yhteensä 495 lasta, mikä on 77 prosenttia viisivuotiaista varhaiskasvatuksessa olevista ja 64 prosenttia kaikista viisivuotiaista lappeenrantalaisista lapsista.

Lähes kaikkien lasten mielestä on mukavaa tulla päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle. Tytöille päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle tuleminen on hieman poikia mieluisampaa. Tytöistä kaksi prosenttia ja pojista viisi prosenttia ei tule mielellään päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle.

Tulosten mukaan lapsilla on kavereita ja he saavat aina halutessaan leikkiä kaverin kanssa. Leikkiminen ja kavereiden merkitys nousevat lasten vastauksissa vahvasti esiin iloa ja tyytyväisyyttä tuottavina asioina. Myös lasten keskinäiset vuorovaikutussuhteet ovat näkyvästi esillä.

Lapsilta kysyttiin niistä asioista, jotka liittyvät heidän kokemuspiiriinsä. Lapsille esitettiin haastattelussa 18 kysymystä, joihin he vastasivat vaihtoehdoilla ”kyllä”, ”ei” tai ”en osaa sanoa”. Lisäksi lapset saivat halutessaan vapaasti täydentää vastauksiaan sanallisesti.

Matti Saarela