Kouvolaan suunnitellaan pitkien junien terminaalia — kuivan maan satama tulisi Kouvola—Lappeenranta-radan ja Kuutostien väliin

23.3.2016 16:35

Kouvolaan suunnitellaan uutta junaterminaalia pitkille junille. Samalla kaavaillaan 150 hehtaaria uutta logistiikka-aluetta.

Kouvolan Rail Road Terminal -hankkeeseen liittyvän urakan suunnittelijaksi on valittu Destia. Junaterminaalia kuvaillaan kuivan maan satamaksi.

Uusi terminaali tulisi Kouvola—Lappeenranta-radan sekä Kuutostien ja valtatie 15:n rajaamalle logistiikka-alueelle. Destian tehtävänä on laatia alueelle yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunko.

— Työssä tarkennetaan alueen teknisiä reunaehtoja ja varmistetaan niiden toteuttamiskelpoisuus, määritellään alueen toiminnallinen kokonaisuus ja sen vaiheittain toteuttaminen kustannusvaikutuksineen, johtava asiantuntija Heimo Rintamäki Destiasta erittelee.

Suunnittelutyö on aloitettu helmikuussa 2016. Suunnittelu valmistuu alkuvuodesta 2017.

Työhön osallistuu useita kymmeniä asiantuntijoita Destiasta ja sen yhteistyökumppaneilta.

Janne Rönkkö