Kalkkitehtaan piipun purkaminen veisi palan kaupungin historiaa

22.3.2016 6:30
Kuva: Inka Nordlund
Parocin pääkonttori valmistui 1941. Se on yksi rakennuksista, jotka Etelä-Karjalan museo haluaisi säilyttää.
Parocin pääkonttori valmistui 1941. Se on yksi rakennuksista, jotka Etelä-Karjalan museo haluaisi säilyttää.

Etelä-Karjalan museo haluaa säilyttää Nordkalkin tehdasalueen vanhat konttorirakennukset ja kalkkitehtaan piippuineen Lappeenrannan Ihalaisissa. Museon mielestä ne edustavat arvokasta teollisuusrakentamista ja muistuttavat, että Lappeenranta on teollisuuskaupunki.

Museo toteaa alueen asemakaavamuutosehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että jokainen piipun purkaminen hävittää kaupunkikuvan historiallista todistusvoimaa ja kerroksellisuutta.

Museo toivoo, että kaavamuutos ratkaistaisiin niin, että vähintään Nordkalkin vuonna 1925 ja Parocin 1941 rakennetut konttorirakennukset ja 1930-luvulla rakennettu kalkkitehdas piippuineen säilyisivät.

— Lausuntomme perustuu rakennusten rakennus- ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin, amanuenssi Laura Hesso Etelä-Karjalan museosta sanoo.

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on mahdollistaa Nordkalkin avolouhoksen laajentaminen nykyisestä 40 hehtaarista 47 hehtaariin. Samalla säilytetään mahdollisuus teolliseen rakentamiseen. Asemakaavamuutos mahdollistaa alueen nykyisen rakennuskannan purkamisen.

Kaava-alueen omistaa Nordkalk, ja huhtikuussa toimintansa lopettava Parocin tehdas on Nordkalkilta vuokratulla tontilla. Vuokrasopimuksen mukaan Parocin pitää purkaa tontillaan olevat rakennukset vuoden 2019 loppuun mennessä.

Heikki Sopanen