Kaakkois-Suomen poliisi ottaa aselain määräaikojen noudattamisen tarkempaan syyniin — aukkoja havaittu etenkin kuolinpesien aseiden kohdalla

22.3.2016 19:42
Kuva: Marleena Liikkanen
Poliisi edellyttää, että aseharrastajat tuntevat harrastustaan koskevan lainsäädännön tärkeimmiltä osin.
Poliisi edellyttää, että aseharrastajat tuntevat harrastustaan koskevan lainsäädännön tärkeimmiltä osin.

Kaakkois-Suomen poliisi ottaa ampuma-aselaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisen tarkemmin syyniin. Määräaikojen noudattamisessa on havaittu epäkohtia erityisesti kuolinpesien aseiden hallussapitoon liittyvän kuuden kuukauden määräajan kanssa. Määräaikojen noudattamatta jättäminen on ampuma-aserikos, josta voi seurata sakkoja. Joissakin tapauksissa määräajan noudattamatta jättäminen voi johtaa aseen menettämiseen valtiolle.

Kuolinpesien hallussa olevat aseet ovat lain mukaan sen tahon, jonka kuolinpesän omaisuuskin on. Tahon tulee ottaa ampuma-aseet haltuunsa. Niitä saa säilyttää kuuden kuukauden ajan. Aseiden luvittamista ja luovuttamista koskevat toimenpiteet tulee tehdä tuona aikana tai vaihtoehtoisesti luovuttaa aseet poliisille. Aseiden käyttäminen tai lainaaminen on kiellettyä. Virheellinen menettely ja ampuma-aserikoksiin syyllistyminen voi johtaa peruuttamisharkintaan muidenkin ampuma-aselaissa säädettyjen lupien osalta.

Poliisin oletuksena on, että aseharrastajat tuntevat harrastukseensa liittyvän lainsäädännön pääpiirteittäin oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Useimmat määräajat ovat olleet ampuma-aselaissa jo vuodesta 1998 lähtien. Lisätietoja siirtymäsäännöksen soveltamisesta ja ampuma-aselaissa säädetyistä määräajoista saa poliisin lupapalvelupisteistä.

Poliisilaitos muistuttaa samalla myös ennen 1.12.2015 hankittuja tehokkaita ilma-aseita koskevasta siirtymäsäännöksestä. Säännöksen mukaan lupa-asiat tulee hoitaa ajan tasalle vuoden kuluessa eli kuluvan vuoden joulukuun alkuun mennessä.

Anniina Meuronen