Luumäen ympäristönsuojelusihteeri on myöntänyt St1:n Pitkä-Shellille uuden ympäristöluvan

18.3.2016 10:12

Luumäen ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen on myöntänyt St1:n Pitkä-Shellille ympäristöluvan.

— Lupapäätös on tehty tänä aamuna kello kahdeksan aikaan. Lupaa hakeneelle St1:lle on myönnetty ympäristölupa, Tervonen kertoo.

Kuutostien perusparannuksen aikana Luumäen Pitkä-Shellinä tunnetun jakeluaseman jakelusäiliöt ja mittarikenttä joudutaan siirtämään uuteen paikkaan. Lain mukaan huoltoaseman omistaja St1-ketju joutui hakemaan toiminnalleen uuden ympäristöluvan.

Huoltoasema toimii pohjavesialueella. Tervosen mukaan sen vuoksi myös St1:lle myönnetyn ympäristöluvan ehdot ovat erittäin tiukat.

— Ainakaan minun tiedossani ei ole, että missään olisi ympäristöluvalle annettu näin tiukkoja ehtoja, Tervonen vakuuttaa.

Tervosen mukaan suojaukset ovat viisin- ja osittain jopa seitsemänkertaiset. Esimerkiksi kaikki mittarikentän ja koko piha-alueen hulevedet pitää kerätä ja johtaa suljetussa järjestelmässä pohjavesialueen ulkopuolelle.

— Pitkä-Shellin huoltoasemalta ei ole tähänkään mennessä tullut päästöjä pohjaveteen. Nyt uuden ympäristöluvan ehtojen mukaan toteutetussa ratkaisussa alueen turvallisuus on vielä aivan uudella tasolla, Tervonen uskoo.

Tervosen mukaan uuden ympäristöluvan ehtoja laadittaessa, myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkemykset on otettu huomioon. ELY-keskus on ympäristölupa-asioissa lausunnon antaja ja sillä on myös valitusoikeus Luumäen ympäristönsuojelusihteerin tekemästä lupapäätöksestä. Tähän asti ELY-keskus on kannanotoissaan vastustanut voimakkaasti ympäristölupien myöntämistä jakeluasemille pohjavesialueilla.

Matti Saarela