Imatran teissä sekä vesijohto- ja viemäriverkostossa on korjattavaa 80 miljoonan euron edestä

17.3.2016 6:28
Kuva: Tenho TiilikaineN
Imatran vesi- ja viemäriverkkoa on ryhdytty rakentamaan vuonna 1949. Korjausvelka näkyy verkoston ikääntyessä muun muassa putkirikkojen lisääntymisenä. Kuva on vuonna 2010 Imatrankoskella, Koskenpartaalla sattuneen putkirikon korjaustöistä.
Imatran vesi- ja viemäriverkkoa on ryhdytty rakentamaan vuonna 1949. Korjausvelka näkyy verkoston ikääntyessä muun muassa putkirikkojen lisääntymisenä. Kuva on vuonna 2010 Imatrankoskella, Koskenpartaalla sattuneen putkirikon korjaustöistä.

Imatran katujen ja vesijohtoverkon korjausvelkaa ei tarvitse enää arvailla. Kaupungissa on tehty kunnan infrastruktuurin kuntoinventointi ja päädytty laskelmissa tulokseen, jonka mukaan korjausvelkaa on noin 80 miljoonaa euroa.

Imatra on omakotivaltainen kaupunki, jossa katu- ja putkiverkostot ovat kasvaneet pitkiksi.

Lassi Nurmi

— Olemme määritelleet katu- ja vesihuoltoverkon kunnon ja kuntotietojen pohjalta laskeneet niiden uudelleen rakentamisen hintaa. Loppusumma on sellaiset 80 miljoonaa euroa, Imatran kaupungininsinööri Lassi Nurmi sanoo.

Alle 30 000 asukkaan kaupungissa korjausvelkaa on kertynyt asukasta kohti paljon. Katujen ja vesihuoltoverkoston ylläpidon kustannuksia Imatralla lisää kaupungin hajanaisuus.

— Imatra on omakotivaltainen kaupunki, jossa katu- ja putkiverkostot ovat kasvaneet pitkiksi. Meillä on paljon hoidettavaa pinta-alaa yhtä veronmaksajaa kohti, Nurmi jatkaa.

Nurmen mukaan Imatralla tehdään parhaillaan laskelmia ja suunnitelmia siitä, miten vuosien varrella syntynyt korjausvelka maksetaan. Laskelmien perusteella tilanne on vielä hallittavissa.

— Korjausvelkaan liittyy tietenkin omat riskinsä. Pahimmat ongelmat meillä on asuntokaduilla. Esimerkiksi asuntokatujen viemäriverkoista tulee liikaa hulevesiä meidän vedenpuhdistamollemme.

— Suunta on nyt oikea, mutta matka on pitkä. Olemme tiedostaneet ongelman. Pyrimme nyt kaupungin omaisuuden strategiseen hallintaan. Se on tavoitetila, johon nyt pyritään.

Imatranvesihuoltoverkko

Imatran Veden nykyisen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen on aloitettu vuonna 1949.

Vesihuoltoverkosto muodostuu 324 kilometriä pitkästä vesijohtoverkostosta ja 367 kilometriä pitkästä viemäriverkostosta (jäte- ja sadevesi).

Imatran kaupungin hoidettavan katuverkon pinta-ala on kaksi miljoonaa neliömetriä, eli 200 hehtaaria ja pyöräteitä 40 hehtaaria.

Matti Saarela