Metsäyrittäjät haluavat yksityiskohtaisia tietoja metsistä

14.3.2016 21:00
Kuva: Kai Skyttä
Metsäpalvelu- ja koneyrittäjät haluavat metsävaratiedot metsikkökuviotarkkuudella vapaaseen käyttöön, jotta myös pienet yrittäjät voivat niitä hyödyntää palveluita tarjotessaan.
Metsäpalvelu- ja koneyrittäjät haluavat metsävaratiedot metsikkökuviotarkkuudella vapaaseen käyttöön, jotta myös pienet yrittäjät voivat niitä hyödyntää palveluita tarjotessaan.

Metsäpalvelu- ja koneyrittäjät pitävät tärkeänä yksityiskohtaisten metsävaratietojen tuloa vapaaseen käyttöön.

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistamassa metsätietolakia. Tavoitteena on tehostaa metsävaratietojen hyödyntämistä sekä kehittää sähköisiä palveluita.

Yrittäjät sanovat, että vain suurimmat toimijat pystyvät hyödyntämään niin sanottua hila-tason tietoa. Hila-ruudut ovat kooltaan 16 metriä kertaa 16 metriä.

Yrittäjien mukaan pienet metsäpalvelu- ja koneyritykset ovat tärkeitä, kun metsäalan palveluita kehitetään.

— Mahdollisimman avoin, kuviotasolle laskettu tieto olisi tärkeää kilpailun lisäämisen, palveluiden tarjonnan ja kysynnän kohtaamisen sekä palveluiden laadun ja hinnan takia, Koneyrittäjien liiton varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola sanoo tiedotteessa.

Euroopan komissio on antanut Suomelle virallisen huomautuksen ympäristötietojen saatavuudesta. Komission mukaan esimerkiksi maastoa ja puustoa koskevia tietoja pitää antaa ilman perustelua sille, mihin tietoja käytetään.

Terhi Kinnunen