Metsä Fibre haluaa luvan viedä poikkeustilanteissa orgaanista jätettä Kilteisen kaatopaikalle Joutsenossa

11.3.2016 18:40

Metsäteollisuusyhtiö Metsä Fibre on pyytänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolta poikkeuslupaa jatkaa biohajoavan ja orgaanisen jätteen viemistä Joutsenon Kilteisen kaatopaikalle.

Biohajoavan ja orgaanisen jätteen, kuten puun tai muovin, vieminen kaatopaikoille kiellettiin tämän vuoden alussa.

Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa asiasta Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnalta.

Normaalisti orgaaniset jätteet menevät hyötykäyttöön, Metsä Fibren Joutsenon tehtaan johtaja Jaakko Anttila sanoo. Yhtiö haluaisi viedä orgaanista materiaalia sisältävää jätettä Kilteisen kaatopaikalle vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

— Esimerkiksi  Esimerkiksi jos massatehtaalla laiterikon yhteydessä otettaisiin talteen lipeäpitoista kuitua, jota ei voi hyödyntää muualla tai polttaa, pitäisi se sijoittaa kaatopaikalle.

Yhtiön mukaan myös rakentamisessa ja purkamisessa sekä koneiden ja laitteiden huoltamisessa voi syntyä jätettä, jota ei voida hyödyntää.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta käsittelee asiaa ensi tiistaina.

Ympäristölautakunnan mukaan Metsä Fibren on aktiivisesti etsittävä keinoja jätejakeiden käsittelemiseksi ja hyödyntämiseksi. Lautakunta sanoo lausunnossaan, että aluehallintovirasto voi myöntää Metsä Fibrelle poikkeusluvan biohajoavien ja orgaanisten jätteiden kaatopaikalle viemiseksi määräajaksi.

Terhi Kinnunen