Etelä-Saimaalle JSN:n huomautus verkosta puuttuneesta oikaisusta

11.3.2016 12:40

Julkisen sanan neuvosto JSN on antanut Etelä-Saimaalle huomautuksen verkosta puuttuneesta oikaisusta. Oikaisu oli julkaistu asianmukaisesti lehdessä.

Oikaisu liittyi juttukokonaisuuteen, joka käsitteli Lappeenrannan keilailuliiton, keilaseurojen, keilahallin yrittäjän ja kaupungin kesken syntyneitä ristiriitoja.

Kokonaisuudesta jätetty kantelu kantelu kohdistui Etelä-Saimaassa julkaistuihin juttuihin: ”Sitkeä riitely on myrkkyä lajin kehittämiselle” (16.10.2015), ”Suomen keilailuliittoa hämmästyttää” (16.10.2015), ”Keilailuliitossa viritellään kapinakokousta” (22.9.2015), ”Kaksi liittoa hämmästyttää” (22.9.2015), ”Holmströmin yritys ei pyri Lappeenrantaan” (19.10.2015) ja oikaisu (21.10.2015).

Julkisen sanan neuvoston mukaan kantelija ei pyytänyt asianmukaisesti korjausta, kun kyse oli ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta ja puheenjohtajan haastattelulausuman mahdollisesta virhetulkinnasta. Ylimääräisestä kokouksesta tehty korjauspyyntö oli niin monitulkintainen, ettei sitä voinut pitää korjauspyyntönä.

Etelä-Saimaa raportoi JSN:n mukaan monisyisestä kiistasta asianmukaisesti ja kuuli eri osapuolia. Kantelijan monisivuisissa oikaisuvaatimuksissa esille nostamat seikat olivat neuvoston mielestä lähinnä tulkintakysymyksiä asioista, joista toimituksella on ollut oikeus tehdä omat päätelmänsä.

Etelä-Saimaa teki kuitenkin pitkän prosessin aikana yhden virheen asiavirheen korjauksessa. Lehti korjasi 22.10.2015 jutussa olleen virheen julkaisemalla oikaisun painetussa lehdessä. Journalistin ohjeiden mukaan se olisi pitänyt julkaista myös verkossa.

Julkisen sanan neuvosto katsoi sen vuoksi, että Etelä-Saimaa rikkoi hyvää journalistista tapaa ja antoi lehdelle huomautuksen.

JSN:n koko päätöksen voi lukea Etelä-Saimaan verkkosivuilta.

Vesa Salminen