Parikkalan kunnanhallitus ei laajentaisi Tarnalan maisema-aluetta

9.3.2016 10:55
Kuva: Leena Sallinen
Parikkalan Tarnalassa Kuposenmäeltä Pien-Rautjärvelle avautuva näkymä on Etelä-Karjalan maisemaklassikko. Arkistokuva.
Parikkalan Tarnalassa Kuposenmäeltä Pien-Rautjärvelle avautuva näkymä on Etelä-Karjalan maisemaklassikko. Arkistokuva.

Parikkalan kunnanhallitus ei laajentaisi maisema-aluetta Tarnalassa. Hallitus on samaa mieltä paikallisen tuottajayhdistyken kanssa.

MTK Parikkalan seudun tuottajayhdistyksen mielestä nykyistä aluetta ei ole tarve laajentaa, sillä sen mielestä sillä vaikeutettaisiin muun muassa elinkeinojen harjoittamista ja rakentamista.

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueiden päivitysinventoinnista.

Parikkalasta kohteena on Tarnalan viljely- ja järvimaisemat, jotka selvityksen mukaan edustavat Laatokan-Karjalan maisemaseudun monivivahteista luontoa ja perinteisiä kulttuuripiirteitä. Maisema-aluetta ehdotetaan inventointien perusteella laajennettavaksi Tiaisenkylän etelä- ja itäpuolella Kokkosenmäen suuntaan.

Laajennus olisi 569 hehtaaria suurempi kuin nykyinen maisema-alue. Alue suurenisi 1 954 hehtaariin, josta kosteikkoja olisi 38 hehtaaria, maatalousalueita 838 hehtaaria, metsiä sekä avoimia kankaita ja kalliomaita 769 hehtaaria, rakennettuja alueita 92 hehtaaria ja vesialueita 217 hehtaaria.

Imatran seudun ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa helmikuussa, muttei ole ottanut erikseen kantaa Parikkalassa olevaan kohteeseen.

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ei ole tarkoitus suojella, vaan niiden käyttö ja hoito halutaan säilyttää sellaisena, että alueiden maisemalliset arvot säilyvät.

Auli Terävä