Jokeen vuotaneen fosforin määrää ei vielä tiedetä Simpeleellä — useiden vuorokausien annos päätyi kerralla prosessiin

8.3.2016 20:33

Metsä Boardin Simpeleen kartonkitehtaalla sattunut fosforivuoto johtui laitevauriosta. Fosforiravinnetta annosteleva laite hajosi maanantai-iltana ja ravinnetta pääsi kerralla huomattavasti normaalia suurempi määrä jätevedenpuhdistamon prosessiin ja sitä kautta Hiitolanjokeen.

Tehtaanjohtaja Veli-Pekka Kyllönen arvioi, että fosforiravinnetta pääsi vuotamaan jätevedenpuhdistamoon useamman vuorokauden määrää vastaava määrä.

— Ravinnetta pääsi kerta-annoksena huomattavan paljon normaalia enemmän prosessiin. Vaikka prosessi kuluttaa ravinteena fosforia, käsittely ei ole poistanut kaikkea fosforia. Osa siitä päätyy ulosvirtaavan veden mukana Hiitolanjokeen.

Kyllönen sanoo, että jokeen asti päätyneen fosforin määrää ei pystytä arvioimaan ennen kuin vesinäytteiden analyysit valmistuvat.

— Se selviää, kun saamme mittausten tuloksia ulosvirtaavasta vedestä ja jokivedestä.

Fosforiravinnetta käytetään normaalitoiminnassa jätevesipuhdistamon ravinteena. Kyllönen sanoo, että vesistöön joutuessaan fosfori toimii toimii ravinteena eliöstölle ja kasvustolle, joten sillä on rehevöittämisvaikutus.

Maanantai-iltana sattunut laitteistovika havaittiin varhain tiistaiaamuna. Kyllönen kertoo, että toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ryhdyttiin välittömästi. Nyt pyritään minimoimaan fosforin haittavaikutukset.

— Jatkotoimenpiteillä varmistetaan, että fosforin vaikutus olisi mahdollisimman pieni ja sitä kulkeutuisi mahdollisimman vähän ulos, hän sanoo.

Juhana Nyman