LM: Liki 80 prosenttia poliiseista pitää turvapaikanhakijoita uhkana – katupartiot eivät tuo poliisien mielestä turvaa

6.3.2016 10:48
Kuva: Marleena Liikkanen

Lähes neljä viidestä suomalaisesta poliisista pitää turvapaikanhakijoita vähintäänkin melko suurena uhkana Suomen turvallisuudelle. Melko suurena tai erittäin suurena uhkana turvapaikanhakijoita pitää 79 prosenttia poliiseista.

Luvut selviävät Lännen Median teettämästä kyselystä. Kyselyssä vain 0,3 prosenttia poliiseista arvioi, ettei turvapaikanhakijoista muodosta lainkaan uhkaa turvallisuudelle.

Kyselyn tulosten mukaan etenkin nuoremmat poliisit pitävät turvapaikanhakijoita uhkana turvallisuudelle. 30–39-vuotiaista poliiseista 86 prosenttia on sitä mieltä, että uhka on melko tai erittäin suuri. Vastaavasti yli 60-vuotiaiden poliisien joukossa saman arvion tekee 62 prosenttia vastaajista.

Vaikka turvapaikanhakijoita pidetään uhkana, poliisien mielestä perustetut katupartiot eivät ole ratkaisu turvattomuuteen. Lähes puolet (48,8 prosenttia) Lännen Median kyselyyn vastanneista poliiseista arvioi, että katupartiot lisäävät turvattomuutta kaduilla. 10 prosenttia uskoi niiden lisäävän turvallisuutta. 40 prosenttia vastaajista ei uskonut katupartioiden vaikuttavan kumpaankaan suutaan.

Kyselyssä selvitettiin muun muassa, mitä puoluetta vastaajat olivat äänestäneet edellisissä eduskunta vaaleissa. Suurimmaksi uhaksi turvapaikanhakijat kokivat perussuomalaisia äänestäneet poliisit, joista 88 prosentin mielestä uhka on melko suuri tai erittäin suuri. Pienimmäksi uhan kokivat vihreitä äänestäneet poliisit, joista 62 prosentin mielestä uhka on melko tai erittäin suuri.

Poliisit arvioivat myös Suomen maahanmuuttopolitiikan onnistumista viimeisen vuoden aikana. Joka kolmas vastaaja arvioi politiikan onnistuneen erittäin huonosti ja lähes puolet vastaajista arvioivat onnistumisen melko huonoksi.

Lännen Median kyselyyn vastasi noin joka kolmas suomalainen poliisimies, yhteensä 2 489 poliisia. Kyselyyn sai vastata myös nimettömänä, eikä kyse ole poliisin virallisesta linjasta.

Lännen Median kysely Aamulehden verkkosivuilla.